Säkerhet bygger man tillsammans

uppdraget slutfört

Efter två veckors övning strömmar danska soldater i ökenfärgade uniformer ut från skogen i riktning mot sin grupperingsplats med en förhoppning om att hinna duscha innan avfärd. Samtidigt ställer soldater från 71:a bataljon upp för att genomföra patron ur efter övningens sista strid. Samövningen mellan Opklaringsbataljon (spaningsbataljon) från Bornholm och 71:a bataljon från P 7 är över.

Chefen för 71:a bataljon, överstelöjtnant Jonas Nilsson och chefen för Opklaringsbataljon, överstelöjtnant Brian Nissen tackar varandra för en givande övning och ett fint samarbete. Foto: Kalle Bendroth/ Försvarsmakten
Danska soldater under håller uppsikt efter eventuell QRF (snabb förstärkningsstyrka) under övningens slutskede. Foto: Kalle Bendroth/ Försvarsmakten

 – De är rätt trötta nu, säger en dansk officer från övningsledningen och tittar menande på de danska soldaterna som under två veckor övat på Revingehed. En god natts sömn senare ska bataljonen från Bornholm påbörja sin hemfärd.

Ett tag senare, medan de danska soldaterna påbörjar återhämtning och förberedelser för återtransport, ser chefen för Opklaringsbataljon, överstelöjtnant Brian Nissen, tillbaka på övningen.

 – Mycket har handlat om samarbete under övningen. Häromdagen övade vi en framryckning genom en annan allierad styrkas försvarslinjer (så kallad Passage of Lines). Ett tydligt moment där svenska och danska soldater övade tillsammans. Där behövs en del samverkan och det är inte ofta man har möjligheten att öva det på detta sätt. Det är dessutom något som är extra viktigt för en spaningsbataljon att kunna, säger Brian Nissen.

Behöver inte uppfinna nya metoder

Chefen för den danska bataljonen menar att det finns några mindre olikheter i tillvägagångssätt men att grunden i hur vi arbetar är väldigt lik. Under samövningarna behöver man inte uppfinna nya metoder, grunderna är de samma, oavsett om man tillhör ett NATO-förband eller inte.

 – Jag tror båda sidor känner att det finns mycket vi kan lära av varandra. Vi har nu varit över och övat på P 7 tre gånger och jag tror och hoppas att samarbetet kommer fortsätta. Det finns många områden där vi kan stötta varandra. Det behöver inte vara i bataljonsstorlek utan det går lika bra att mindre enheter från bataljonerna övar med varandra, säger Brian Nissen.

Bredvid honom står chefen för 71:a bataljon, överstelöjtnant Jonas Nilsson, även han är nöjd med såväl samarbetet som med övningen. En övning som bland mycket annat ger bra träning för de svenska soldaterna som efter årsskiftet ska stå i beredskap för Natos snabbinsatsstyrka genom reservstyrkeregistret ”Response Force Pool”.

 – Samarbetet med den danska spaningsbataljonen på Bornholm som vi startade upp 2012 bygger i grunden på att säkerhet är något man skapar i samverkan med andra. Vi utnyttjar det faktum att den danska bataljonen är vårt närmsta sidoförband och utgår från vad som ger ett mervärde för båda förbanden och samtidigt är kostnadseffektivt och praktisk möjligt, säger Jonas Nilsson.

Våga utveckla verksamheten

Ett tidigare exempel på samarbetet mellan bataljonerna var när 71:a bataljon i våras hade sin bataljonsövning på Bornholm med stöd av den danska bataljonen. Övningen gav de svenska soldaterna en unik möjlighet att öva internationellt mot en tänkande motståndare och pröva helas systemet från att aktivera förbandet - deployering med flyg och fartyg - träning av insats - redeployering och reorganisation – på fyra dagar.

 – Med det som exempel kan man säga att vi har vi funnit formerna för att gemensamt öva pluton till bataljon i båda länderna. Jag tror nyckelordet för att få det att fungera är enkelhet och ett intresse att vilja och våga utveckla verksamheten, avslutar bataljonschef Jonas Nilsson.