”Klart i maskin”

Sedan några veckor tillbaka pågår stridsbåtsutbildning på Berga. Den här gången är det 17 elever som efter genomförd och godkänd utbildning kommer att ingå som stridsbåtbesättningar i andra amfibiebataljonen. Deltagarna utbildas antingen till båtförare eller till maskinmän.

Genom att testa säkerehstutrsutning får eleverna också förtoende för hur de fungerar Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
I sämsta tänkbara fall andas inte den som ska räddas från vattnet, då måsta man veta hur man gör livräddande åtgärder Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Lider man av höjdkräck är det inte så naturligt att hoppa från en hög höjd ner i ett mörkt och kallt vatten Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Hamnar man i vatten är det skönt att både ha överlevnadsdräkt och flytväst, men det blir också svårare att röra sig Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Instruktören har genomgång inför körningen Foto: Andreas Löfqvist/Försvarsmakten
Att ta sig upp för ett enternät som hänger på en fartygssida är inte så lätt i mörker och sjögång Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Den här dagen skulle den första praktiska navigationsrundan genomföras, vilket innebar att eleverna teoretiskt på sjökorten hade förberett en rutt med kurser och girpunkter som nu skulle genomföras praktiskt. Att lära sig teorin bakom navigation och stridsbåtens framförande är en förutsättning, men för att verkligen förstå varför det är viktigt med noggranna förberedelser i till exempel sjökort, måste man genomföra praktiska övningar.

Ibland kan det till exempel visa sig att den planerade girpunkten i verkligheten blev allt för snäv och måste justeras under den pågående navigeringen. Efterhand som eleverna kör mer praktiskt blir de också än bättre på att planera färdvägar i sjökorten då de har lärt sig att vissa terrängavsnitt kan se lite annorlunda ut i verkligheten och det förbereds redan i sjökorten.

Utöver teoripass i olika ämnen, hade eleverna tidigare genomfört en hel del manöverövningar för att lära sig hur stridsbåten reagerar vid olika manövrar.

Stridsbåtbesättningar har ett stort ansvar

Alltid innan det är dags för losskastning genomförs kontroll före körning, bland annat görs en noggrann kontroll av maskinerna.

Eleverna James Högberg och Måns Larsson följde den checklista som de har blivit utbildade på och såg fram emot den första praktiska navigationsövningen.

– Jag kommer ursprungligen från flottan, närmare bestämt fjärde sjöstridsflottiljen. För mig har det alltid varit en dröm att få köra båt och därför sökte jag mig hit, berättade Måns Larsson. Inte heller James Högberg har sitt ursprung på Amfibieregementet, han kommer närmast från Livgardet. Båda såg fram emot det första praktiska navigationspasset.

Stridsbåtbesättningar har ett stort ansvar och det kräver därför att de har mycket god kunskap i allt ifrån båtens framförande, taktik och inte minst säkerheten. En stor del i utbildningen fokuserar därför på säkerhet. Om personal måste överge stridsbåten, hur ska man som ansvarig agera och hur ska man som passagerare agera? För att kunna hantera olika situationer övas det på ”fartygets övergivande”. Det omfattar bland annat att eleverna lär sig hur flytvästar, livflottar och annan säkerhetsutrustning fungerar. Det genomförs praktiska övningar i vattenhallen och senare under utbildningen kommer vissa moment att genomföras ute i skärgårdsmiljön. Det är inte enbart besättningar som genomför säkerhetsutbildning utan all tjänstgörande personal på förbandet som transporteras med förbandets fartyg och båtar genomför också utbildning för ”säker passagerare” med syfte att kunna hantera en egen nödsituation om det mot all förmodan skulle uppstå, eller lika viktigt att kunna hjälpa någon annan som hamnar i nöd.

Om några veckor gör eleverna en paus i utbildningen för att delta i den stora marina höstövningen kallad SWENEX. Eleverna deltar då i sina befattningar som de hade före stridsbåtsutbildningen, det är allt i från amfibieskyttesoldater till logistik. Efter övningen fortsätter sedan stridsbåtsutbildningen.