”Jag har levt med detta hela livet”

Tiden går rasande fort för rekryterna, åtminstone är det så de flesta av dem upplever deras nu pågående grundläggande militära utbildning (GMU).

Första fältveckan innebar en hel del nya moment för rekryterna. Kaminen förbereddes för att senare kunna eldas i och under natten satta rekryterna eldpost. Foto: Kay Henningsson/Försvarsmakten
Instruktören går igenom skjutresultaten med rekryt Thor Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Eric Forslund är elev och för dagen övad skjutledare han fick i sin tur feedback från läraren fanjunkare Sandra Fridén. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Det gällde att hitta rätt skjutställning för att få en optimal träffbild Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Utbildningen är indelat i sju olika projekt där varje projekt har en tydlig målbild och tydlig tidsåtgång. Vissa projekt pågår under några veckor och andra är bara några dagar långa.

Det första projektet ”Koll på läget”, handlar i stort om att introduceras och bekanta sig för den nya miljön som rekryterna ska vistas i under tre månader. Utöver det inleds under detta projekt både exercis och skjutövningar.

Redan under projekt två som benämns ”Patrull”, inleds stridsutbildning som ger grundläggande kunskaper på rekryt-och gruppnivå. Här ingår också en hel del skjutövningar på skjutbana och fälttjänst som bland annat innebär att rekryterna ska genomföra en fältvecka. Fältveckan för innevarande gäng var förlagd till Väddö och här genomfördes också skjutövningar.

Pedagogiskt upplagd

– Vi har skjutit flera olika moment till exempel stående och sittande på knä. Några av momenten har dessutom genomförts på tid och då gäller det verkligen att snabbt hitta en bra skjutställning för att träffa målet. Det här är inte de första skjutpassen utan vi har skjutit en hel del på Berga. Hittills har utbildningen varit både bra och pedagogisk upplagd. Det känns verkligen som den är väl genomtänk, sa rekryt Fredrik Thor

Innan Fredrik Thor påbörjade sin utbildning på Amfibieregemente, hade han bland annat studerat ekonomi i tre år men var från början ganska inställd på att genomföra GMU.

– Även då jag har gjort annat så har hela tiden tankarna på att genomföra GMU funnits där. Min pappa är officer så Försvarsmakten har alltid varit en naturlig del för mig, jag har levt med det hela livet och på något sätt har det varit en självklarhet. Jag tycker att det är kul och intressant att genomföra utbildningen och mitt mål är att fortsätta även efter GMU:n. Jag lockas av den psykiska och fysiska utmaningen, den passar mig, berättade Thor

Utöver skjutövningar, upprättande rekryterna fältförläggning vilket innebar att tält skulle resas, tvätt-och diskanordningar skulle byggas liksom fälttoalett och materielplats. Kort och gott skulle allt byggas som de behövde för att kunna, äta, sova, tvätta sig, gå på toaletten och förvara materiel på.Många hade sett fram emot fältveckan, andra hade fasat för den, men alla rekryter löste det på ett bra sätt.

Halva tiden är redan avklarad och rekryterna har på kort tid anpassat sig till den nya miljön som de flesta numera kallar sitt hem, efter fältveckan uttryckte rekryterna att de såg fram emot att åka ”hem” till regementet.

 

marinbloggen kan du följa rekryterna Toni Larsson och Desirée Dahl under deras nu pågående GMU.