Amerikansk marinchef lär sig mer om svenska marinen

I dagarna har marinen varit värd för ett besök av USA:s marinchef amiral Jonathan W Greenert. Besöket ses som positivt och viktigt för erfarenhetsutbytet.

Marinchef Jan Thörnqvist var värd för besöket när hans amerikanska motsvarighet amiral Jonathan W Greenert ville lära sig mer om den svenska marinen. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten

Den svenska marinen övar och samverkar sedan länge med den amerikanska motsvarigheten och nyligen under den internationella övningen Baltops. Under det dagslånga besöket fick amiralen möjlighet att se många olika delar av det i marinen som finns representerat i Karlskrona. Syftet var att få en bild av verksamheten, både genom samtal med marinchef, förbandschefer och personal och via visningar av fartyg och materiel.

Den amerikanske marinchefen ställde många frågor till den svenska personalen som han kom i kontakt med under dagen. Knappt något område lämnades orört. Allt från uniformer, sjösjuka, motorer och utbildning avhandlades för att nämna några områden.

En av sakerna som särskilt väckte hans intresse var den breda kompetens personalen på exempelvis Visbykorvetterna besitter. Att man med så få ombord ändå kan lösa så pass många olika uppgifter.

– Vi kan lära en del av er inom det området, var marinchefens kommentar efter samtalet med fartygschefen Johan Norlén ombord på korvetten.

Det säger en del om den svenska marinen, den är kanske inte så stor till numerären men det och dem den består av håller hög kvalitet och kompetens.

Jan Thörnqvist, Sveriges marinchef och värd för besöket var nöjd efter dagens aktiviteter.

– Det är positivt att de visar ett så stort intresse för oss och för vad som händer i vår region, särskilt med anledning av det förändrade säkerhetspolitiska läget.