Stridsutbildning på ett annorlunda sätt

På övervåningen i en datasal på Försvarsmaktens logistik- och motorskola i Skövde sitter ett femtontal studenter. De är alla ute i strid men sköter sina uppgifter via datorerna.
- Jag har just varit ute i strid och förlorat andra besättningen. Det svåraste är att spela spelet fullt ut och låta stressad inför de andra. Men i och med att alla är så seriösa blir det trovärdigt ändå, säger löjtnant Cilla Hallberg, 22:a sambandskompaniet på Ledningsregementet.

Här sitter alla eleverna, uppdelade i grupper och löser uppgifter allteftersom.
Här sitter alla eleverna, uppdelade i grupper och löser uppgifter allteftersom. Foto: Carolina Karlsson/Försvarsmakten

Virtuell battlespace VBS III är ett virituellt träningsspel. Det handlar om att med hjälp av spelet träna logistik på plutons-, kompani-, och bataljonsnivå inom ramen för en nationell högriskoperation, det vill säga ett anfall.

Det är som ett lan, ett nätverk där alla är uppkopplade till servern. Man övar och tränar orderträning och beslutsfattning med individer, chefer och befattningar inom kvartermästarfunktionen på pluton ända upp till bataljonnivå, säger förvaltare Thomas Dahlborg, lärare på Försvarsmaktens logistik- och motorskola.

Trovärdigheten på spelet är hög, berättar förvaltare Thomas Dahlborg.  

-  Man kan välja om det ska gå i realtid. Det finns också möjlighet att lägga in alla data så spelet kan ta hänsyn till de friktioner som finns på riktigt, som exempelvis bli beskjuten på eller gå på minering, säger han.

Eleverna tränar logistik i kvartermästarfunktionen. Kursen är från förhöjd beredskap till krig.

- Det är väldigt lärorikt. Det är en bra variant på muntlig stridsövning, mer verklighetstroget även om man inte står ute i naturen. Man får en uppfattning om att det tar tid att framrycka, det är väldigt lätt att stressa på en sådan sak i en muntlig stridsövning, säger löjtnant Cilla Hallberg.

Ekonomiskt

Träningsspelet är en av två portabla anläggningar som finns i Skövde garnison och används för första gången på den här kursen på Försvarsmaktens logistik- och motorskola. Anläggningen är egentligen till för att träna chefsbefattningar i stridsfordon. Det finns en ekonomisk aspekt på saken också.

-  Det är billigare än att vara ute i miljön. Det negativa är att man inte får ut lika mycket, det man missar är friktioner i miljön. Det positiva är att man verkligen får ut det man vill av träningstillfället, säger förvaltare Thomas Dahlborg.

Målsättningen med kursen och träningsspelet är att eleverna ska förstå sin roll i en högriskoperation och med hjälp av VBS III få erfarenheter som de kan ta med sig och träna med sina hemförband för att snabbt nå operativ effekt.

- Jag är ingen dataspelsmänniska i grunden men här får man testa att understödja och understödjas. Man får träna olika funktioner och det ger en bättre förståelse både uppåt och neråt. Framförallt rollen i ledningsvagnen har jag inte kunnat öva tidigare så det kommer att vara en bra erfarenhet att ta med sig, säger löjtnant Cilla Hallberg.