Möt Försvarsmakten under nationaldagen

Sveriges nationaldag närmar sig med stormsteg. Umeå garnison kommer att fira den tillsammans med Umeå kommun på Gammilaområdet lördagen den 6 juni. Det är med glädje Försvarsmakten ser fram emot att få fira vårt land tillsammans med sin uppdragsgivare, den svenska allmänheten.

Hemvärnets musikkår Umeå spelade på Gammlia under nationaldagsfirandet 2012. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, i Umeå visade saneringscontainer under nationaldagsfirandet 2014 på Gumboda hed. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Allmänheten mötte Försvarsmakten i form av Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, och hemvärnets Västerbottensbataljon under garnisonens dag 2014. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Att prova på soldaternas utrustning var populärt under garnisonens dag 2014. Här provas kroppsskydd tillsammans med en soldat ur första CBRN-kompaniet. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Hemvärnets hundar är alltid populära hos allmänheten. Intresset är stort för dessa väldresserade medarbetare i Hemvärnet med sinnen långt vassare än människans. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Sveriges veteraner deltog i Garnisonens dag 2014 i Umeå. De mötte allmänheten i Rådhusparken och informerade om sin verksamhet. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

Redan tidigt under dagen kommer Försvarsmakten att delta i det scenprogram som kommer att genomföras av Umeå kommun med start klockan 11.00. Där kommer Hemvärnets musikkår i Umeå att vara på plats tillsammans med fanvakt ur Försvarsmakten.

– Umeå garnison kommer i första hand att möta umeåborna med sin personal. Anställda från Totalförsvarets skyddscentrum och kontrakterade hemvärnssoldater kommer att göra sitt bästa för att berätta om en av Försvarsmaktens uppgifter, nämligen stöd till samhället, säger överste Jan Demarkesse som är garnisonschef i Umeå.

När och var?

Försvarsmakten kommer denna dag att finnas på plats mellan 11.00 och 16.00. Detta invid dammen på Gammliaområdet. Programmet består i att möta allmänheten och visa delar av materiel och fordon. En del saker kommer besökaren själv att få prova på, som till exempel den fysiska träningen som är en av kvalitétstämplarna på verksamheten.

Västerbottens egen hemvärnsbataljon kommer bland annat att visa upp hundförare, bandvagn och tältförläggning. Detta jämte SkyddC som exempelvis visar sin nya terrängbil, saneringssystem och annan utrustning till skydd mot strålning, smitta och gift. Under dagen underhåller Hemvärnets musikkår Umeå. Även Fredsbaskrarna kommer att vara på plats för att kunna möta dig som vill veta mer om dem eller har varit i utlandstjänst med Försvarsmakten.

Garnisonens dag

I år genomförs garnisonens dag samtidigt med nationaldagsfirandet. Under de senare åren har olika former för denna dag prövats med huvudinriktningen att dagen genomförs den första lördagen i september månad. Dock firades nationaldagen förra året, 2014, på Gumboda hed. Ett firande som symboliserade att försvaret övat på den platsen för det 250:e året. Samma år genomfördes garnisonens dag på tre olika platser i Umeå där man under dagen mötte massor av umebor under sina lördagsaktiviteter.

Nu, 2015, genomförs så garnisonens dag under nationaldagsfirandet. Planen för ögonblicket är att nästa år återkomma med garnisonens dag till slutet av augusti månad. Dock innebär traditionen att det ändå kan innebära att Försvarsmakten deltar i Umeå kommuns program på Gammlia även nästa år, med musik och fanvakt. Om det blir så får framtiden utvisa.