Svenska och finländska marinen i gemensam övning

Förbereder för Swedish-Finnish Naval Task Group 2017

Under de två närmaste veckorna är det dags för FINSWEEX-15 då den svenska och finländska marinen tränar tillsammans. Övningen börjar på måndag och samtliga svenska marina förband deltar.

HMS Carlskrona är ett av de många svenska fartyg som deltar under FINSWEEX-15 som startar på måndag. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

En övning tillsammans med finländska marinen genomförs varje år och länderna turas om att ansvara för värdskapet. I år är det Finlands tur. FINSWEEX-15 är den hittills största finsk-svenska marinövning med 17 fartyg, och ungefär lika många deltagare från svensk som finländsk sida.

Det är med siktet inställt på en gemensam marin stridsgrupp, Swedish-Finnish Naval Task Group (SFNTG) som årets marinövning är formad. Planen är att länderna under 2017 ska vara redo med en väl fungerande marin stridsgrupp för eventuella gemensamma insatser.

Årets övning fokuserar bland annat på att överta och behålla full kontroll över ett sjöområde. FINSWEEX-15 pågår den 18-28 maj och startar på finländskt vatten. Under den andra veckan flyttar sedan enheterna till områden utanför Södertörns kust.