Sjunkbombfällning

En ubåt har lokaliserats och följs nu av två minröjningsfartyg. Fartygen intar position och klargör sjunkbomberna. På signal puttas sjunkbomberna överbord och explosionen kommer nästan direkt, smällen är kraftig och tryckvågen gör sig påmind.

Petter jobbar i vanliga fall på HMS Kullen som luftförsvarsbefäl. Idag var han utlånad för att öva luftvärnsskjutning och sjunkbombfällning. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Djupet ställs in och sjunkbomben apteras. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Sjunkbomberna färdigställs. Fällningsgruppen puttar i sjunkbomberna på order av fällningsbefälet. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Nyckeln används för att ställa in djupet på sjunkbomben. När man fällt sin första sjunkbomb får man behålla nyckeln. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Totalt finns det fem minröjingsfartyg av typen Koster och fem korvetter av typen Visby. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten

HMS Ven och HMS Koster lossar tamparna och glider ut mot Mysingen, i dag ska 40 millimeters pjäsen laddas och avfyras mot ett luftmål. Kan kännas riskfyllt då luftmålet är en korvliknande cylinder som dras bakom ett riktigt flygplan men säkerheten är alltid det primära. Det andra övningsmomentet är sjunkbombsfällning.

– Idag fällde vi fyra stycken sjunkbomber från HMS Koster och fyra stycken från HMS Ven. Att öva med skarpa sjunkbomber gör att alla i besättningen fokuserar och anstränger sig lite extra. Stressen hos besättningen kan inte simuleras på samma sätt om inte skarpa sjunkbomber skulle användas. Vi måste vara förberedda och tränade i ett skarpt läge säger Petter Stärnevall.

Petter är fällningsbefäl under dagens övning med sjunkbomber vilket innebär att han har radiokontakt med vaktchefen och ger fällningsgruppen order när sjunkbomberna ska fällas. Sjunkbomberna som Försvarsmakten använder heter sjunkbomb m/33. Fällningsbefälet ställer in vilket djup man vill att sjunkbomben ska detonera på och puttar i dem på de räls som sitter fast i däcket, akter om fartyget. Sjunkbomber används för att sänka eller tvinga upp ubåtar till ytan.

– Sjunkbomberna vi använder är ett beprövat system. Med tanke på hur effekterna visar sig på vattenytan så tror jag att en ubåt inte uppskattar en matta av åtta sjunkbomber omkring sig, säger Petter.

För att maximera säkerheten när en övning med sjunkbomb sker finns speciella sprängområden som är utmärkta i sjökorten och är kända av sjötrafiken som vistas på Östersjön. Innan sjunkbomberna fälls går ett allmänt utrop ut på en radiokanal som all fartygstrafik lyssnar till. Försvarsmakten har även samlat in och sammanställt dataför att kunna välja tidpunkt och område så påverkan på miljön minimeras.

Övning skapar förutsättningar för att klara av en verklig situation med samma scenario i framtiden.