Detta är inte slutet, det är nu det börjar

Slutet av den grundläggande militära utbildningen anlände samtidigt som rapsfälten slog ut och började blomma. Det var i vintras som de 84 stycken rekryterna anlände till Södra skånska regementet för att ta ett första steg in i Försvarsmakten.

Nymuckade Muhammad, Undrén, Persson och Ohlsson Foto: Ur Försvarsmakten
Sturesson och Broman Foto: Ur Försvarsmakten
Slutvård på kängorna! Foto: Ur Försvarsmakten

Av de ursprungliga 84 inryckande, genomförde 76 personer hela GMU, och närmare 60 av dem har sökt ett fortsätt engagemang inom Försvarsmakten. 

- Det som har varit unikt med den här kullen är att ovanligt många har kämpat sig igenom hela utbildningen! Detta är det lägsta antal avgångar som vi någonsin haft, de har varit väldigt motiverade, säger  kompanichefen Mikael  Aronsson.

På regementsområdet har träden börjat grönska och rekryterna spenderar sitt sista dygn med att bland annat vårda sin egen utrustning och kontrollera att inget skräp ligger slängt runt deras byggnad.

-Det har varit sjukt bra sammanhållning i plutonen, mer än jag väntade mig,  säger Broman och ler. Hennes kamrat Sturesson håller med och inflikar att han kommer att sakna gemenskapen, även om det ska bli skönt att komma hem. De båda reflekterar över förväntningar och erfarenheter de fått under utbildningstiden.

- Det roligaste, var veckan i Rinkaby när vi fick kasta handgranater, det var jättebra stämning och fantastiskt väder! Det som var jobbigast var natten i värnet under ”Aldrig ge upp”, man var hungrig och kall och trött. Såhär i efterhand skrattar vi åt det men då var det jobbigt menar Broman. Hon har sökt sig vidare inom försvarsmakten och hoppas på möjligheten att utvecklas som soldat, medan Sturesson känner sig nöjd och klar efter detta.

Inne i den byggnad som rekryterna bott under utbildningstiden pågår en grundlig storstädning. Ohlsson, Undrén och Persson har en liknande uppfattning som kamraterna, men vissa av förväntningarna uppfylldes inte.

- Det har varit otroligt lärorikt och roligt men jag trodde att det skulle vara mer strikt och mer hård träning, säger Undrén och kamraten inflikar snabbt att de kanske har tittat lite för mycket på amerikanska filmer. Alla tre skrattar instämmande och poängterar också att gemenskapen inom plutonen har varit bland det bästa under de 13 veckorna.

Två av dem har valt att söka fortsatt engagemang inom Hemvärnet, vilket de ser som ett bra sätt att kombinera en civil karriär med det militära intresset.

Så på hans majestät konungens födelsedag, med svenska flaggan vajandes i vinden, så marscherade de 76 nya soldaterna ut genom vakten, och vi önskar dem en välförtjänt ledighet och välkomna åter.

Södra skånska regementet är ett markstridsförband som i huvudsak utbildar soldater mot markstrid. Nästa GMU som hålls på P 7 kommer att ha inriktning mot ett tidvis tjänstgörande pansarskyttekompani och den kommer att starta efter sommaren.

Hemvärnet i Skåne består av fyra bataljoner som har utgångspunkt i Revinge, Malmö, Helsingborg samt Kristianstad.