Kedja med många länkar

Ett hemvärnskompani består av vapen, befäl och soldater. Men de skulle stå sig slätt utan de funktioner för ledning och stöd som ingår. Vid ett av bevakningskompanierna i Värmlandsbataljonen är det full fart under årets krigsförbandsövning.

Motorcykelordonnans får order av gruppchefen.
Motorcykelordonnans får order av gruppchefen. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Materielen körs ut packad i container
Materielen körs ut packad i container Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Förråden maskeras.
Förråden maskeras. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Sjukvårdarna tar hand om en tänkt fallolycka.
Sjukvårdarna tar hand om en tänkt fallolycka. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Bäst att hålla reservkraftverket redo..
Bäst att hålla reservkraftverket redo.. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Sjukvårdsgruppchefen Anette Jansson kollar om staben är frisk.
Sjukvårdsgruppchefen Anette Jansson kollar om staben är frisk. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten

För det första finns en stab. Där leder chefen och hans ställföreträdare kompaniet. I staben ingår stabsbefäl som bistår chefen. Där finns signalister och en stabsassistent.

Det finns också företrädare för de olika tjänstegrenarna, hundbefäl och inte minst en kvartermästare som sköter materiel och transporter med hjälp av stab- och trosstroppen. Flera av befattningarna är dubblerade, så att man kan hålla igång staben dygnet runt.

Förebyggande hälsovård

Sjukvårdsgruppchefen heter Anette Jansson. Hon gör sjukvisitation varje dag för att hålla koll på soldaterna, om de har skavsår eller skadat sig eller helt enkelt är sjuka. Många människor är hopträngda och vistas utomhus och kan bli blöta och kalla. Nu gör hon en runda på kompanistaben där upp till tiotalet människor arbetar i det trånga utrymmet.

 – Jag kollar upp er status, hur ni mår och påminner om vätska, ganska viktigt härinne, säger Anette. Allmäntillståndet helt enkelt, om det har tillkommit något eller om ni har ont någonstans.

Idag hann man inte med att kolla hela truppen, då de gav sig iväg till en stridsskjutning med skarp ammunition. Det är ett fysiskt krävande moment med en del springande och släpande på vapen.

- Vi kollade med plutoncheferna innan de gav sig iväg, berättar Anette. Vi har trötta och slitna mannar däruppe nu, jag skickade med dem lite socker och salt.

Flera sjukvårdare behövs

Anette Jansson har varit sjukvårdsgruppchef sedan två år tillbaka. Det saknas personal, det är bara hon och Terese Magnusson och det ska egentligen vara åtta sjukvårdare i gruppen. För att komma ifråga ska man först gå en grundläggande soldatutbildning (GU-F) om två veckor för de som inte har gjort värnplikt. Därefter två grundkurser för sjukvårdare under sammanlagt 18 dagar. Därefter är man redo om man klarar alla kontroller.

- Vi har en kille som ska gå sin utbildning, så han är klar till nästa KFÖ och en till är på gång, berättar Anette.

Spindel i nätet

Maud Norbäck från Karlstad började 1993 via Lottakåren och är stabsassistent. I vanliga fall arbetar hon på ett kontor i Sunne. Stabsassistenten diarieför alla in- och utkommande meddelanden, för krigsdagboken, håller reda på var personalen befinner sig, vilka fordon som är tillgängliga, när de kommer tillbaka och vem som är förare. Därtill är hon soldat precis som alla andra och har vapen och stridsutrustning.

– Jag håller reda på alla papper och servar chefen. Jag kan föra lägeskartan också om så behövs. Det är serviceavdelningen helt enkelt, säger Maud.

På ny post

Anders Johannesson är för första gången samverkansbefäl efter att förut ha varit plutonchef.

- Det var kul att vara med inne i staben och organisera och planlägga, fast jag trodde kanske att man skulle få vara mera ute och samverka på fältet, säger Anders.

- Jag har varit med och skrivit order och varit med och planlagt det som händer runt staben men även för plutonerna, tagit in och skickat rapporter och meddelanden, avslutar han.

Det är många olika kugghjul som gör att hela maskineriet ska fungera som tänkt. Det är brist på motorcykelordonnanser, bilförare, signalister och sjukvårdare. De här kategorierna av specialister tillhör avtalspersonalen och har inte lika lång utbildning som vanliga skyttesoldater.