Jämtlands hemvärn förbereder sig för internationell övning

Under helgen 9-10 maj avslutades Fältjägarbataljonens krigsförbandsövning. Övningen som pågick i sju dygn omfattade både kompetenshöjande utbildning och chefsträning.
– Övningen är en del i förberedelserna av vad som väntar hemvärnet nästa år då hela Fältjägarbataljonen ska infinna sig i Norge på övningen Cold Response, en övning med 15 000 deltagare, varav 3 000 svenskar, berättar Anders Sundin vid Fältjägargruppen i Östersund.

Fältjägarbataljonens stab grupperad på Frösön under krigsförbandsövningen. Foto: Mikael Norrman/Försvarsmakten
Arbete i bataljonsstaben. Foto: Mikael Norrman/Försvarsmakten
Taggade hemvärnssoldater på väg till en av de många utbildningsstationerna på Dagsådalens skjutfält. Foto: Mikael Norrman/Försvarsmakten
Chefen för Militärregion nord och Norrbottens regemente, överste Mikael Frisell, besökte Fältjägarbataljonens KFÖ, här i samtal med Dennis Lindberg. Foto: Mikael Norrman/Försvarsmakten

Medlemsantalet i hemvärnet ökar kraftigt i Jämtland, helgens krigsförbandsövning samlade 450 deltagare. I huvudsak har fokus legat på att den enskilde soldaten ska bli bättre i sin befattning.
Övningen var uppbyggd i ett stort stationssystem på Dagsådalens skjutfält. Totalt var det drygt 30 övningsstationer, däribland vapentjänst och stridteknik, stabs- och sambandstjänst, sjukvårdstjänst och motortjänst .
– Det har varit ett omfattande projekt att förbereda övningen med det stora stationssystemet. Men om vi inte erbjuder bra utbildning finns det risk att deltagarna inte kommer tillbaka, så det är mycket viktigt att det fungerar, fortsätter Anders Sundin.

Efter övningen återgick förbandet till ordinarie baser och vidtog åtgärder för normal grundberedskap och med stöd till samhället vid olycka, kris och ofred.

Under 2016 kommer som tidigare nämnts hela Fältjägarbataljonen att medverka i övningen Cold Response i Norge. Bataljonens uppgift blir att skydda och bevaka transporter, fasta anläggningar och objekt tillsammans med Norska enheter ur Hemvärnet i Tröndelag.

Cold Response är den största gränsöverskridande övningen 2016 i Skandinavien.