Norra militärregionens utbildningsgrupper

Norra militärregionen ansvarar sedan 2020 för utbildningen av hemvärnet samt stödet till frivilligorganisationerna i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.

Hemvärnsförband ur Norrbottens regementes organisation under den internationella övningen Cold Response i Nordnorge. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Sedan 1 januari 2013 är det Norra militärregionen som ansvarar för att leda främst bevaknings- och skyddsuppgifter, genomföra civil-militär samverkan samt stöd till samhället. I uppgifternas lösande kan de då föra befälet över såväl krigs- som hemvärnsförband.

Sedan 2020 ingår även utbildningsgrupperna i Norra militärregionens organisation och i och med detta även ansvaret för värnpliktsutbildningen vid grupperna samt utbildningen av personalen vid hemvärnsbataljonerna i regionen.

Utbildningen vid hemvärnsbataljonerna och stödet till frivilligorganisationerna sker från utbildningsgrupperna. Dessa finns i Kiruna, Boden, Umeå, Östersund och Härnösand.

Utbildningsgruppernas huvuduppgifter är att utbilda hemvärnsförbanden i området och stödja de frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet.

Länkar till utbildningsgrupperna:

Fakta Norra militärregionen
  • Förkortning: MR N
  • Ort: Boden
  • Personal: 150
Så har vi räknat