Norra militärregionens utbildningsgrupper

Norra militärregionen ansvarar sedan år 2020 för utbildningen av Hemvärnet samt stödet till frivilligorganisationerna i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.

Hemvärnsförband ur Norrbottens regementes organisation under den internationella övningen Cold Response i Nordnorge.
Hemvärnsförband ur Norrbottens regementes organisation under den internationella övningen Cold Response i Nordnorge.
Hemvärnsförband ur Norrbottens regementes organisation under den internationella övningen Cold Response i Nordnorge. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Norra militärregionen ansvarar sedan den 1 januari 2013 för att leda bevakning- och skyddsuppgifter, genomföra civil och militär samverkan samt ge stöd till samhället.

Sedan år 2020 ingår även utbildningsgrupperna i Norra militärregionens organisation. I och med detta även ansvaret för värnpliktsutbildningen vid grupperna samt utbildningen av personalen vid hemvärnsbataljonerna i regionen.

Utbildningen vid hemvärnsbataljonerna och stödet till frivilligorganisationerna sker från utbildningsgrupperna som finns i Kiruna, Boden, Umeå, Härnösand och Östersun.

Utbildningsgruppernas huvuduppgifter är att utbilda hemvärnsförbanden och stödja de frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet.

Läs mer om utbildningsgrupperna: 

Fakta Norra militärregionen
  • Förkortning: MR N
  • Ort: Boden
  • Personal: 150
Så har vi räknat