Finsk svensk ubåtsjakt, tillsammans

SFNTG, Swedish Finnish Naval Task Group, gemensam sjöstyrka 2017

Finland och Sverige har i närtid upplevt kränkningar under ytan. Det har blivit ännu viktigare att ha förberedda fartyg och besättningar för att kunna hävda respektive lands territorium. Idag övar svenska och finska fartyg ubåtsjakt tillsammans.

Joakim Backman, i mitten, är fartygschef ombord på HMS Helsingborg. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
HMS Visby och HMS Helsingborg är på väg ut i Stockholms skärgård för ubåtjakt. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
HMS Helsingborg är ett av totalt fem stycken korvetter av typen Visby. Två av dessa är baserade i Stockholm och tre i Karlskrona. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten

Ubåtsjakt innebär spaning, lokalisering och anfall mot ubåt. Det gäller att ha gott om tålamod för att lyckas.

− Utrustningen och metoden för ubåtsjakt skiljer sig inte så mycket mellan Sverige och Finland. Men det är viktigt att vi övar ihop för att ha en effektiv gemensam sjöstyrka 2017, säger Joakim Backman som är fartygschef ombord på HMS Helsingborg.

Jakten

Uppgiften för fartygen under ubåtsjaktmomenten i den finsk svenska övningen FINSWEEX är att hitta en ubåt som befinner sig i Stockholms skärgård. Vid kontakt ska den tvingas upp till ytan, om det så krävs vapeninsats. De vapen som finns mot ubåt är anti ubåtsgranater, sjunkbomber och ubåtsjakttorped. Ombord på HMS Helsingborg finns sjunkbomber och ubåtsjakttorped för att bekämpa ubåtar.

− Det gäller att vara snabbt på plats så fort som möjligt när en indikation har gjorts för att stänga inlopp vid öar och begränsa sökområdet. Chanserna för att lyckas ökar om enheter med ubåtsjaktförmåga är många. Enheterna kan exempelvis vara stridsfartyg eller helikoptrar, säger fartygschefen.

Personalen som hanterar fartygets sonar och tillhörande utrustning jobbar intensivt och kämpar för att hålla koncentrationen på topp, inget får missas. All information som samlas in för att ge ett så bra underlag som möjligt för fartygschefen som är den personen som fattar det avgörande beslutet, om vapeninsats genomföras eller inte. Alla lagar och förordningar måste vara uppfyllda och tidsramarna är korta. Pressen och ansvaret på fartygschefen är mycket högt och det är därför det krävs mycket utbildning och erfarenhet innan man får sätta sig i fartygschefens stol.

− Det är självklart enklare när man vet att det är ett övningsmoment. Men det är också en av anledningarna till att vi övar, att följa alla regler och förordningar samtidigt som de tekniska systemen och personalen gör rätt saker i ett skarpt läge, säger Joakim Backman.

Gemensam sjöstyrka 2017

Det finns många övningar tillsammans kvar innan målet, Swedish Finnish Naval Task Group ska vara uppnått. Redan nu är förutsättningarna goda för att lyckas både på det militära och politiska planet. Vem vet, om en kränkning sker igen kanske svenska och finska fartyg jagar ubåt tillsammans.