Ubåtsjaktövning med större delen av marinen

Stockholms skärgård, i och kring Södertörnsbasen är området som under två veckor kommer fyllas upp med cirka 15 fartyg inklusive ubåtar. Större delen av deltagarna kommer ha samma mål – spana, lokalisera och anfalla mot ubåt, ubåtsjaktövningen är igång!

Enköping 201200828. Bildövningar på övervåningen med alla kamerans inställningar.
Enköping 201200828. Bildövningar på övervåningen med alla kamerans inställningar.
Ewa Skoog-Haslum är flottiljchef och ansvarig för ubåtsjaktövningen. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten

För ett halvår sedan startade planeringen,då var förutsättningarna en mindre övning med fokus på ubåtsjakt, inte alls deltagande från större delar av de marina förbanden.

– Vi skickade ut en inbjudan till marinens förband. Responsen blev det vi ser idag – en stor ubåtsjaktövning med svenska mått mätt, säger Ewa Skoog-Haslum chef för Fjärde sjöstridsflottiljen och ansvarig för övningen.

Många lärdomar har dragits från förra årets operation då främmande makt kränkte svenskt sjöterritorium med en eller flera undervattensfarkoster. Lärdomarna har tagits tillvara och spelas upp som moment i övningen.  Ubåtsjakt är otroligt komplicerat och kräver mycket kunskap, erfarenhet och tålamod. Det är heller ingen uppgift som ett enskilt fartyg gör.

– Det är svårt att hitta undervattensfarkoster i vattenvolymen framförallt i skärgårsmiljö. Där bland annat  ojämna bottenförhållanden försvårar spaningen, säger Ewa. Hon har själv jobbat som fartygschef på ytstridsfartyg och deltagit i många övningar med fokus på ubåtsjakt.

Varför övar ni just på ubåtsjakt?

– Under övningen kommer vi även att öva på andra moment men tyngdpunkten ligger på ubåtsjakt. Ubåtsjakt är ett återkommande moment i nästan alla nationella och internationella marina övningar som Försvarsmakten deltar i, säger Ewa.

Sverige har en av Europas längsta kust med sina cirka 2 700 kilometer. En av Försvarsmaktens uppgifter är hävda svenskt sjöterritorium i luften, på och under ytan.Förra årets undervattenskränkning gör det ännu viktigare att besättningarna och fartygen välutbildade och har erfarenhet, vilket den här övningen bidrar till.