Ubåtsjakt, hur svårt kan det vara?

Efter förra årets kränkning av svenskt territorium av en eller flera främmande undervattensfarkoster i Stockholmsskärgård är frågan hos många, vad innebär egentligen ubåtsjakt och kan det verkligen vara så svårt att hitta en ubåt med dagens högteknologiska utrustning?

Ubåt gör att momenten blir verklighetstrogna. Foto: Försvarsmakten
Totlat finns fem Visbykorvetter. Just nu befinner sig samtliga i Stockholmsområdet. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Msyingen har varit full med fartyg. Totalt deltar 15 fartyg inklusive ubåtar. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten

Ubåtsjakt är spaning, lokalisering och anfall mot ubåt och kan utföras av enheter såsom ubåtar, fartyg, helikoptrar eller flygplan. Fasta installationer som hydrofoner och kameror är också en viktig del i ubåtsjakten. Försvarsmakten har i dagsläget fartyg och ubåtar med ubåtsjaktförmåga. Kombination av olika enheters sensorer är att föredra för att öka chansen att upptäcka ubåt. Det gäller att snabbt vara på plats i området för att stänga flyktvägar. Deltagande enheter söker av området med sonar. Sonar är ett tekniskt system som navigerar och kartlägger undervattensmiljöer med hjälp av ljud. Det finns två typer av sonarsystem, aktiva och passiva. De aktiva systemen skapar en bild som syns på en bildskärm och de passiva systemen lyssnar efter ljud. En tränad sonaroperatör kan med hjälp av ljudet ta reda på vad det är som färdas i vattnet och vilken position det har.

Men är det verkligen så svårt att hitta en ubåt?

Det enkla svaret är ja, men det är långt ifrån omöjligt. Med hög beredskap, vältränade besättningar och många enheter som har förmåga till ubåtsjakt kommer en eventuell ubåt få det svårt att ta sig in på svenskt sjöterritorium utan att upptäckas.

Vad händer om en ubåts upptäcks?

Ett av de regelverk som Försvarsmakten förhåller sig till är förordning som heter IKFN, (Ingripanden vid Kränkning av Sveriges territorium under Fred och Neutralitet). Förenklat ska Försvarsmakten agera enligt följande; när ubåten upptäcks ska den tvingas upp till ytan därefter identifieras och sedan vidtas vidare åtgärder. Agerandet beror på omständigheter och var den upptäckta ubåten befinner sig. För att tvinga ubåt upp till ytan har fartygen sjunkbomber som är en sprängladdning som släpps ner och sprängs på ett förutbestämt djup. För att sänka ubåt används ubåtsjakttorped.

Ubåtsjaktövningar likt den som just nu pågår i Stockholms skärgård skapar förutsättningar att klara regeringens och riksdagens ställda uppgift; hävda svenskt sjöterritorium i luften, på och under ytan.