Träning inför chefsrollen

Lugnt och metodiskt genomför de ladda och patron ur på granatgeväret. Efter lite drill-övningar skiftar de skytt och laddare. De övar tills handgreppen verkligen känns säkra, sedan avbryter övningsledaren övningen för att åter gå in i vapenvårdslokalen och där sammanfatta dagens lektion som inleddes med teoripass.

Kurschefen Sebastian Argenti hade lagt ner mycket arbete för att bedriva en bra utbildning Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Efter lektionen hade eleverna bra koll på hur granatgeväret fungerade Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Instruktören Zeljko Soco gav både stöd och konstruktivt kritik till eleverna för att de ska utvecklas i än mer i sina chefsroller. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Det här var visekorpral Jonnie Florins första praktiska lektion som han höll för sina kollegor som tillsammans med honom genomför en tio veckor lång gruppbefälsutbildningen (GBU).

– Det känns bra och jag har förmedlat det jag ville under det här lektionspasset. Visst har det varit lite ont om tid att förbereda lektionen, men det tvingar oss elever att verkligen vara noga och göra en ordentlig planering. Jag tycker att upplägget på kursen är bra, först får vi de teoretiska grunderna som vi sedan ska omvandla till praktik. Det är kul att hålla utbildning och jag tycker att det känns kul att hålla den för mina egna kollegor, sa Florin

Lärande feedback

Efter lektionen fick eleverna lämna feedback till Jonnie Florin, de tog upp saker som var bra och saker som eventuellt behövde förbättras. Hela lektionen övervakades av förste sergeant  Soco Zeljko som också gav feedback och tips till Florin. Feedbacken är viktig för det är en del av utvecklingen, både att ge konstruktiv kritik men också som mottagare att kunna hantera synpunkter.

– Det här är elevernas första praktiska lektioner där eleverna ska hålla utbildning för sina kamrater, ämnet den här gången är vapentjänst. Genom att välja ett vapen där eleven inte har förkunskaper i har vi tvingat dem att än mer noggrant planera för deras respektive lektioner, de har med andra ord inte kunna luta sig tillbaka på tidigare kunskaper och genom det hitta genvägar för att förbereda lektionen. Nu har de tvingats att verkligen använda sig av deras pedagogiska kunskaper. Det är inte bara eleverna som lär sig, som instruktör utvecklas jag själv dagligen, sa Soco Zeljko

Stort fokus på ledarskap

Gruppbefälsutbildningen omfattar tio veckor och följer en fastställd kursplan som utarbetas av Militärhögskolan i Halmstad. Fem av tio veckor är Försvarsmaktsgemensamma ämnen som avhandlar grundkurs i pedagogik, ledarskap och fysisk prestationsförmåga. Resterande kursdel omfattar förbands-och befattningsspecifik utbildning som bland annat omfattar stridsteknik och taktik, och specifik båtstrid för stridsbåtbesättningarna.

Gruppbefälsutbildningen ska leda till att soldaterna i sina kommande roller som gruppbefäl, ska ha insikt om och kunna agera i enlighet med Försvarsmaktens värdegrund. De ska dessutom ha grundläggande förståelse för några av de individuella och gruppdynamiska faktorer som påverkar ledarskapet, därför ligger mycket fokus på just ledarskapsutbildning.

I november fick förste sergeant Sebastian Argenti uppgiften att han skulle vara kurschef, så det blev ett intensivt arbete med att förbereda kursen.

– Nu har vi kommit in en bra bit i utbildningen och vi har överlag kunnat följa utbildningsplanen. Även om jag såg fram emot att få vara kurschef så visst hade jag lite farhågor under planeringsarbetet då det var så kort om tid, men det har fungerat. Det svåraste har varit att planera alla lektioner och övningar som eleverna ska hålla och att se till att det ska finnas tillräckligt med instruktörer som kan fungera som mentorer för dem. Jag har fem instruktörer på heltid, sedan har vi under kursen haft olika föreläsare och kollegor på förbandet som har haft utbildningar med eleverna. En av mina målsättningar har varit och är att eleverna ska få utveckla sitt eget personliga ledarskap, sa Sebastian Argenti