Fred- kris- krig

Planenligt har staben i militärregion syd genomfört ledningsträningsövning under veckan och helgen. Det har tränats på rutiner, metoder och funktioner i ett händelserikt spel, som har sträckt sig från fred över kris till krig.

Jonas och Johan är två av våra kompetenta reservofficerare på militärregion syd stab. Foto: Janne Bohman/ Försvarsmakten

Hemvärnssoldater, yrkes- och reservofficerare tränas av en särskild spelgrupp, som initierar friktioner,  problem i samhället. Med en sällan skådad intensitet ser man en tydlig ambition och vilja, att i sina olika roller ta ansvar och kommer med förslag på lösningar för att utveckla och utvecklas. Organisationen växer i sina förmågor så det knakar!

Reservofficerarna!
Två av deltagarna är Jonas Nilsson, 47. (Konsult), och Johan Walterström, 49. (Egen företagare). Båda har en bakgrund som yrkesofficerare. Jonas är nybliven reservofficer, medan Johan har varit detsamma sedan 1989. Men vad är det då som gör att de är kvar i organisationen?

- Det som drar är det genuina intresset för Försvarsmakten i allmänhet och förbandet i synnerhet, tillsammans med ett starkt kamratskap där man har oerhört roligt tillsammans, konstaterar båda två. Man kan ju inte påstå att det handlar om pengar, skrattar Johan, utan det blir ett välkommet avbrott i vardagen.

- Jag har varit med i många år och känner att jag kan bidra till utvecklingen i Försvarsmakten med min erfarenhet, anser Johan.  Han har tjänstgjort mellan sju till tolv veckor per år i olika stabssammanhang, och som mest 17 veckor. I vissa fall har man stått för kontinuiteten då yrkesofficeren har bytt befattningar, menar Johan.

- Men det är ett ömsesidigt vinna förhållande, menar Jonas. Vi tar med oss massor av erfarenhet ut civilt också, det här med erfarenhet av ledarskap, struktur, ordning, att strukturera kaos är vardag och går hem hos andra. Det blir en ömsesidig kompetensutveckling!

Varför inte fler?
Båda anser att i samband med omorganisationerna, minskade reservofficerarna drastiskt i antal. Många förlorade kontakten med sina förband och de tror att fler vill tjänstgöra, men saknar information och planer för tjänstgöring.
- Det finns en oerhörd kompetenspool där ute som säkert kan, under viss tid ställa upp och underlätta för förbandet när olika behov uppstår, de måste bara veta det, avslutar Jonas och Johan.

Vi bjuder in!
- Det är helt rätt att vi som myndighet måste bli bättre på att ta hand om våra reservofficerare, säger Michael Nilsson som är chef för militärregion syd. Här ser vi två av våra kompetenta reservofficerare, som är en nödvändig förutsättning för regionstabens tillväxt vid en beredskapshöjning. Vi måste sprida information och beskriva förutsättningar för möjligheter att fortsätta att träna, menar chefen. Därför tar vi ett ansvar för detta genom att under maj månad i år, bjuda in våra reservofficerare för att ge dem den senaste informationen. Vem vet, vi ser kanske snart att jourhavande reservofficer anmäler sig till tjänstgöring avslutar Michael Nilsson.