Afghanistanstyrkan tilldelades Nato-medalj

Under söndagen medaljerades den svenska styrkan på plats i Afghanistan av chefen för P 4. Styrkan, kallad FS 28, genomför flera uppdrag i Afghanistan. Rådgivning vid de afghanska förbanden på bland annat kår- och brigadnivå samt har stabspersonal vid en multinationell stab.

Chefen för den svenska Afghanistanstyrkan, Joakim Karlquist medaljeras av regementschef Fredrik Ståhlberg. Foto: Försvarsmakten

Chefen för Skaraborgs regemente, Fredrik Ståhlberg är i Afghanistan och besöker personalen på FS 28, en styrka som P 4 varit ansvariga för att sätta upp och utbilda. Under besöket delades Nato-medaljen ut. När man som svensk soldat tjänstgjort minst 30 dagar i en icke-artikel-5-operation i Nato:s regi så får man en särskild medalj för det. På medaljens framsida syns Nato-emblemet i form av en kompassros och på medaljens baksida står det fritt översatt "I fredens och frihetens tjänst".

– Det har varit bra dagar vid besöket i Afghanistan. Medarbetarna på FS 28 får mycket beröm. Det är särskilt trevligt att höra det beröm som afghanerna lämnar och det stöd de känner, säger chefen för Skaraborgs regemente, P 4 Fredrik Ståhlberg.

Vid årsskiftet 2014-15 inleddes den Nato-ledda insatsen i Afghanistan, RSM Resolut Support Mission, efter att Isaf upphörde. Det främsta uppdraget är fortfarande att stötta Afghanistans regering med att åstadkomma säkerhet för det krigshärjade landets civilbefolkning.

FS 28 är en väl sammansatt kontingent och den består rådgivarteam till de afghanska säkerhetsstyrkorna, stabspersonal till den multinationella staben i Afghanistans norra område, sjukhuspersonal som jobbar på det tyska fältsjukhuset på Camp Marmal, Air Cargo-soldater som lastar in och utgående flygfarkoster samt en svensk stödenhet för att stötta styrkan på plats.

– Sammantaget görs en mycket bra insats, avslutar Fredrik Ståhlberg.