Svensk insats i Mali sedan slutet på oktober

Sedan oktober 2014 finns svenska officerare och soldater på plats i Timbuktu för att bygga den camp som den efterföljande styrkan Mali 01 ska ha som bas för sina uppdrag. Ing 2 ansvarar för etableringsstyrkan där uppgiften är att bygga den nya campen.

Flygbild över campområdet.
FN:s supercamp där vänstra hörnet längst upp är avsedd för den svenska campen. Foto: Försvarsmakten
Färjning av material över floden Niger. Foto: Försvarsmakten
Joggare på startlinjen, underlaget består av röd-orange sand.
Löpartävlingen kallad "Ankeborgsjoggen". Foto: Mikael Klein/Försvarsmakten
Fordon i ett öken eller stäpplandskap.
Bärgning av fordon. Foto: Försvarsmakten

Den svenska campen om 45 000 kvadratmeter byggs som en mindre del i det sydöstra hörnet av FN:s supercamp. Hela området är nu markberett och inhägnat bakom sandfyllda häckar krönta med taggtråd. Så här långt har inga andra nationer eller FN påbörjat andra byggnationer i området. När styrkan anlände och påbörjade sitt arbete var inte ens bastionerna på plats och området bevakades bara i den västra och nordvästra delen. Ett oerhört utsatt läge för en etableringsstyrka. Det innebar att åtgärder för eget skydd fick vidtas samtidigt som styrkan fick dels bygga sin egen tillfälliga förläggning, dels iordningställa byggarbetsplatsen. För att öka säkerheten runt arbetsplatsen genomförs också dagliga patruller utanför campområdet.

300 mils resa

Hela förbandet har varit påplats sedan mitten på november och all personal gör ett fantastiskt arbete med att realisera det uppdraget. Arbetet har inte oväntat kantats av vissa friktioner främst kopplat till landsvägstransporter av materiel och långa ledtider för leveranser av reservdelar. Efter att fordon och materiel transporterats från Skandinavien till Dakar (Senegal) med båt för att sedan köras på landsväg 3 000 kilometer genom Afrika till Timbuktu finns det lite att reparera. Vägnätet i Mali kan, utan överdrift, få släpstigen i Småland te sig som farbar med standardfordon. Flera gånger har fordon blivit stående i lös sand långt ifrån slutdestinationen. Detta har dock inte stoppat styrkan. Personalen har istället fått möjligheten att uppleva andra delar av den region den verkar i och har med eget skydd, egen materiel och inte helt utan risker utgått för att bärga fordon och materiel.

Kommunikationerna i övrigt lämnar också en del övrigt att önska. Bland annat så upprätthålls vägförbindelsen över floden Niger några mil söder om Timbuktu med något som kan liknas med en utrangerad trafikverksfärja. Färjan kan ta två lastbilar åt gången på en tur på mer än två kilometer enkel resa. Här tog chefen för styrkan ett initiativ för att förstärka kapaciteten och därmed förkorta tilltransporttiden avsevärt. Han övertalade den privata ägaren att reparera och åter ta i bruk en avställd färja.

Torftigt liv för soldaterna

Soldaterna säger att livet i Mali innebär ett enkelt liv materialistiskt sett. Dygnsrationer av meny 1-7 hämtas dagligen ur en trälåda vid förrådsplatsen. De är nu i slutet på sin tredje månad med denna kosthållning. För alla som levt på mjukkonserv en tid vet att det är en bedrift i sig. En gång i veckan finns det möjlighet att i en andra låda lämna sin smutstvätt, för att dagen därpå hämta sin numera rena tvätt ur en tredje låda. Stridsvärdet på styrkan är trots detta högt. Ett resultat av övning, disciplin och rutiner. Försvar av området övas regelbundet, materielen vårdas med daglig tillsyn och veckovård, hygienen upprätthålls och möjligheter finns för fysisk träning. Det arrangeras tävlingar som exempelvis Ankeborgsjoggen och mästerskap i volleyboll för att nämna några.

I dagsläget är nästan allt arbete under markytan avklarat, alla bostadstält upprättade, förrådshall och träningshall byggda, köket installerat, alla hygienbaracker installerade, tvätteri upprättat, huvuddelen av vägnätet finns samt det yttre staketet står på plats runt det svenska området. Cirka 70 procent av arbetet är avklarat och alla jobbar i skift dygnet runt för att vara klara till den planerade hemresan i början av mars.
Ingen som varit på plats och sett vilket arbete som utförts och fortfarande utförs kan låta bli att imponeras över den entusiasm, initiativrikedom och professionalism som styrkan som kallas Mali 00 står för. Alla som känner någon i styrkan har all anledning att vara stolta över deras prestationer. Prestationen blir inte mindre av att styrkan från beslut om insats inom fyra och en halv månad hade full kapacitet i operationsområdet. Väl inom den marginal på mellan tre till sex månader som riksdagens inriktningsbeslut anger.