Lärande övning skapar goda förutsättningar för Hemvärnets bataljonsstaber

Föregående veckoslut övade stabspersonal ur Norra Smålands Bataljon, dygnet runt i en specialutrustad övningshall. Målet med övningen var att befästa kunskaperna som hemvärnsbataljonernas staber har i ledningsförmåga.

Insatschefen Göran Mårtensson besöker övningen "Geltic Bear". Under överinseende av rikshemvärnschefen Roland Ekenberg informerar övningsledningsstaben deltagarna ur Militärregion syd om läget och hur hemvärnsstaberna leder striden. Foto: Elisabeth Forsman/Försvarsutbildarna
Ari Sällinen och Jan Spjuth ordnar med förberedelser inför övningsstart. Dynamiken mellan deras stabsavdelningar, S2 underrättelse/säkerhet och S3 genomförande är avgörande för hur bataljonsstaben kan leda verksamheten. Foto: Elisabeth Forsman/Försvarsutbildarna

Norra Smålands Bataljon, NSB har under fyra dagar deltagit i Geltic Bear som är en stabsövning för stabspersonal i Hemvärnet. Övningen leds av Hemvärnets stridsskola, HvSS och genomförs på Ledningsregementet i Enköping. I övningen deltar tio bataljonsstaber med en bemanning på cirka 30 personer och valda delar av Militärregion syd, MR S som spelar högre chef och övas i befattning.

Utöver deltagande förband deltar spelgrupper och övningsledning med syftet att skapa en miljö där varje bataljonsstab kan träna efter skräddarsydda behov i ett gemensamt läge och scenario. Spelstarten ägde rum på torsdagen den 29 januari med spelstop på söndagen den 1 februari. Verksamheten rullade på dygnet runt vilket har gett en intensitet i övningen där som syftade till att skydda svenskt territorium från angrepp.

Övningen genomförs med syfte att bibehålla och utveckla uppnådd ledningsförmåga och kompetens. Övningen ska öka stabernas förmåga att planera, leda och följa upp underställda enheters verksamhet vid nationella insatser. Övningen ska också skapa möjlighet till samträning av stabernas olika sektioner och direkt underställda chefer, DUC. Huvudändamålet är att utveckla och befästa grundläggande stabsarbetsmetodik som bland annat ledning, uppföljning, överlämningar mellan ledningslag, stabsorienteringar, orderuttagning, rapportera, informationsspridning, samordna verksamhet och tillämpa rationell expeditionstjänst.

NSB har i spelet under tre dagar framgångsrikt bevakat och skyddat Oskarshamns hamnar och flygplats mot en angripande fiende. Övningen har varit lärande och inte prövande vilket skapat goda förutsättningar för att öva och dra ett antal värdefulla erfarenheter och lärdomar både till staben kollektivt men också på individuell nivå.