Konsten att förhindra olycksfall i arbetet

1977 miste ca 600 människor livet i en katastrofal flygolycka på Teneriffa. Orsaken var ett antal felaktiga beslut fattade av en mycket erfaren pilot.
Trots checklistor och rutiner händer det dessvärre då och då att den mänskliga faktorn leder till fatala misstag. Kursen Crew resource management, CRM, är en utbildning där deltagarna diskuterar situationer som kan leda till misstag. De tränas i att uppmärksamma omständigheter och miljöer som stör det goda arbetsklimatet. Syftet är att undvika katastrofsituationer.

Adam Hansson, Amfibieregementet och Mats Thuresson, Tredje sjöstridsflottiljen är två av deltagarna i CRM-utbildningen. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Elisabet Lindvall från Kustbevakningen Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

Peter Standert Stålbrand är huvudansvarig för utbildningen på Sjöstridsskolan och har under sina år som lärare i CRM hunnit utbilda över 500 kollegor.

- Meningen är att deltagarna ska få insikt i hur den mänskliga faktorn inverkar på säkerheten i arbetet. En viktig del i utbildningen är att deltagarna diskuterar situationer de själva varit med om. Då får de verkligen tillfälle att analysera händelsen med hjälp av de verktyg de får under utbildningen, säger Peter.

Det finns en mängd anledningar till att rutinmässiga, i grunden ofarliga situationer kan sluta illa. En av alla faktorer är den psykologiska situationen där en underställd märker att något är på väg att gå snett och då egentligen borde ifrågasätta sin chef men inte vågar. Det kan gälla såväl ett felaktigt beslut eller avsteg från ett tidigare fattat beslut.

- Vi jobbar hårt för att det ska vara ett öppet och förlåtande klimat i Försvarsmakten. Det ska till exempel vara ok att korrigera någon annans felaktiga order. Vi är beredda att agera i farliga och utsatta situationer, och då måste en ledare och chef ha gett förtroendet till sin personal att ifrågasätta när något upplevs som fel, säger Peter Standert Stålbrand.

Den mänskliga faktorn

Utöver psykologi och personliga relationer finns mycket annat som kan sätta käppar i hjulet när det kommer till att fatta rätt beslut. Till exempel om du är trött, hungrig, känner stress av någon anledning, fryser eller är för varm och så vidare.

- Även om det finns fasta rutiner att följa så spelar en mängd olika faktorer in som gör att vi gör avsteg från en rutin eller misstolkar en situation. Vi är trots allt människor, säger Adam Hansson från Amfibieregementet som är en av kursdeltagarna.

Utöver personal från Försvarsmakten, deltar också tre personer från Kustbevakningen vid det här utbildningstillfället. De är med för att utvärdera om kursen kan vara något också för deras myndighet.

- Det är viktigt att förstå att två individer som tar del av samma information läser in olika saker och i slutänden kan tolka det på helt skilda sätt. Det är lite speciellt när det handlar om mjuka frågor. Givetvis har även vi kurser för våra medarbetare i det här ämnet, men det är bra att få inspiration och uppslag till förnyelse, därför är vi här, säger Elisabet Lindvall från Kustbevakningen.