Sjöminan, effektiv nu och i framtiden

Sjöminor har alltid varit ett effektivt vapen för att skydda det egna territoriet. Rätt utlagda försvårar de mycket för en angripare och tvingar fram omfattande motåtgärder. Så gott som samtliga fartyg i Marinen kan lägga ut minor, något som även övas, senast av minröjningsfartygen under den nyss avslutade övningen.

Minorna lastas med fartygets egen kran.
Minorna lastas med fartygets egen kran. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Flera olika typer av bottenavståndsminor lastades på fartygen. En bottenavståndsmina lägger sig, som namnet antyder, på botten. Med olika sensorer som lyssnar efter fartygsljud och mäter vattentrycks- och magnetiska förändringar tillsammans med stor sprängkraft är de effektiva men ändå en relativt billig vapentyp. Patrik Mattson är fartygschef på HMS Ulvön:

- Under den gångna veckan har jag med mitt fartyg övat minering där vi har fällt en minlinje med två olika typer av övningsminor.

Bara det faktum att en angripare tror att minor finns utlagda, tvingar honom till att kanske välja andra vägar eller att lägga tid på att söka efter minor. I flera av de moderna konflikterna som exempelvis Gulfkriget eller nu senast Libyen, tvingades även stormakter lägga ner mycket tid på minröjning. Längre tillbaka, under de båda världskrigen, var sjöminan ett ofta använt vapen. Man bedömer att minst 175 000 minor fälldes i Östersjön och Västerhavet av de olika nationerna runt Östersjön samt Storbritannien.

- Det är viktigt, bland annat genom att fälla minor, kunna skydda egna hamnar och förflyttningsvägar om Sverige riskerar att bli angripna. Därför övar vi detta, avslutar Patrik Mattsson