Examen för marina specialistofficerare

De marina förbanden fick i veckan ett antal nya specialistofficerare när tjugoåtta kadetter utnämndes till 1:e sergeanter under högtidliga former i Ulrica Pia kyrka i Karlskrona.

Släkt och vänner som besökte examenshögtiden fick en beskrivning av det inte alltid så glassiga livet som kadett. Presentatör var Angelica de Pourbaix från 2. pluton. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

För de allra flesta kadetter är den marina specialistofficersutbildningen tre terminer lång, men några områden kräver ytterligare tid i skolbänken. Detta till trots hölls en examen för alla kadetter som påbörjade sin utbildning under 2013. Specialistofficerare finns inom ett antal olika stridsområden och årets kull kommer tillhöra amfibiestrid, försörjning, röjdyk, samband, skeppsteknik, samband eller ubåtsstrid.

Kadetternas kurser har bestått av både tunga teoretiska block med bland annat språk och matematik, liksom högst praktiska moment som till exempel seglatser med skolfartyg och skonerterna HMS Gladan och Falken.

Timmen innan examenshögtiden fick släkt och vänner ta del av hur kadetterna har upplevt sin utbildning. Med hjälp av bilder, filmsekvenser och skådespel visade kadetterna upp sin vardag i vått och torrt.
Därefter intogs platserna i Ulrica Pia kyrka och kadetterna utnämndes till 1:e sergeanter samt tog emot examensbevis av marinchefen Jan Thörnqvist. Dessutom utdelades ett antal premier för bästa elever, bästa kamrater samt ytterligare utmärkelser från föreningar, ordnar och organisationer med marin anknytning.

Dagen till ära hölls betraktelsen av den före detta amiralitetspastorn Henrik Lindén som följt gruppen med kadetter sedan starten.
Ceremonin ramades in med musik av delar ur Marinens musikkår.