Ett lärande utbyte

Nyligen besökte kadetter från Försvarshögskolan Amfibieregementet som en del i deras utbildning inom området vapenverkan som omfattade ”verkan och skydd”.

Det var många frågor om stridsbåten. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Kadetterna var ombord på en stridsbåt 90HS där de får veta hur systemet fungerar och används Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Olika typ av ammunition ger självklart olika verkan, detta exemplifierades med små modeller Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Plutonchef ur 205.e amfibieskyttekompaniet berättade om granatkastaren Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Robot 17 är ett av amfibiebataljonens vapensystem för att verka mot sjömål Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Kadetterna Sebastian Holmqvist och Philip Granath, tyckte att den här formen av utbyte och lärande var bra Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Området ”verkan och skydd” är relativt komplext och vad som menas är lite beroende på i vilket sammanhang som begreppen används. Med verkan kan man till exempel beskriva den mekaniska effekten som ett vapensystem har, men man kan också beskriva den påverkan eller förändring som kan uppstå om ett förband utsätts för en bekämpning av ett vapensystem.

Just den här dagen var syftet att skapa förståelse och kunskap om 2.a amfibiebataljonens organisation, uppgifter och inte minst den verkan och effekt som kunde uppstå med de vapensystemen som förevisades, men också vilka tänkbara skyddsåtgärders som kunde vidtas.

Personal ur 2:a amfibiebataljonen, hade ordnat ett stationssystem där kadetterna fick träffa soldater och officerare som berättade om de olika vapensystemen och deras uppgifter i stort. Då grupperna som gick runt var relativt små gav det bra tillfällen för kadetterna att fördjupa sig i olika frågor.

– Att få åka runt till olika förband är jättebra, man lär sig mycket när man på plats fysiskt får se olika system och att höra personalen berätta om dem. Det som också är positivt är det utbyte vi får och det kontaktnät vi skapar inför framtiden, sa kadetterna Sebastian Holmqvist och Philip Granath.

Några av de vapensystem som kadetterna fick bekanta sig med var tung kulspruta, robot 17, granatkastare och stridsbåt 90 HS.