Anställning efter tretton veckors utbildning

Marinen och hemvärnet får tillskott efter GMU-examen

Tretton veckor har gått sedan 26 elever ryckte in på Sjöstridsskolan i Karlskrona för att göra din grundläggande militära utbildning. 24 stycken har nu tagit sin examen och är mer än välkomna till Försvarsmakten.

Några av eleverna som tar sin examen från GMU i Karlskrona. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
En ensamble ur hemvärnets musikkår Blekinge förgyllde ceremonin. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Elever och befäl från femte GMU-plutonen uppställda för fotografering. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

Det var 24 nöjda och glada elever med anhöriga som deltog vid ceremonin i Ulrica Pia kyrka i veckan. SSS stf chef Per-Ola Johansson talade till eleverna och Amiralspredikant Birgitta Åman höll en kort betraktelse. Delar ur hemvärnets musikkår ramade in ceremonin och höll även en kort konsert.

Eleverna tilldelades var sin jetong och dessutom premierades två av eleverna. Rasmus Kozak Åslöv från Stockholm fick både priset som Bästa Rekryt, där pristagaren utses av befälen, och priset som Bästa Kamrat, det som eleverna själva utser.
Dessutom delade plutoncheferna ut ett specialpris till Michelle Andersson som den elev i gruppen som gjort den längsta resan och utvecklats mest under utbildningsperioden.

De flesta av eleverna kommer tjänstgöra inom hemvärnet, ett fåtal lämnar Försvarsmakten och fem stycken ska vidareutbilda sig till röjdykare och så småningom gå till fjärde sjöstridsflottiljen.

” Spännande, helt underbart, jobbigt, lärorikt” är några av omdömena från eleverna.

- Jag kan absolut rekommendera den här utbildningen. Man lär sig mycket om sig själv, till exempel att man klarar mer än man tror. Jag har också märkt att det varit jobbigt att inte få vara ifred ibland, eller ha egen tid som man ju är van vid sedan tidigare, säger Sebastian Bergenzaun från Bjärred som är en av de blivande röjdykarna.

Mario Poggel från Värmland kommer antingen jobba inom hemvärnet eller på något annat förband där han kan få användning av sina ryska språkkunskaper.
Han berättar att gruppgemenskapen varit oerhört viktig och att han har god haft stöttning från kompisarna mellan varven.
-Vi har peppat varandra i gruppen när det varit tungt. Och det behövs för man blir rätt tjurig när man varit utan ordentligt med mat och sömn under en tid.