Tränas i strid i ort

Utbildningen i hemvärnsförbanden sker i tvåårsperioder. I år är det befattningsutbildning i Värmlands hemvärnsbataljon. Då finslipas färdigheterna för all personal.

Soldat med automatkarbin inne i byggnad, sandsäckar i bakgrunden.
Skyddet förstärks med sandsäckar. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Grupp med hemvärnssoldater på gräsmatta på vag in genom ett fönster.
Man tar sig dolt in i husen från baksidan. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Soldat kikar fram genom en fönsteröppning.
Håller utkik. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Starkt motljusbild av soldat med kulspruta som öppnar eld.
Kulsprutan öppnar eld. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Fem soldater, till synes lyssnande.
Utvärdering efter första momentet. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Grupp av soldater på led med ansiktena mot kameran. Den främste soldaten siktar med sin automatkarbin.
Framryckning längs gata. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Soldater framför en röd vägg. Några gående, några knästående som siktar med sina vapen.
Halva gruppen ger understöd. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Officer i skärmmössa talar.
Löjtnant Bosse Nilsson har genomgång. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
En grupp soldater i stridsutrustning står i halvcirkel, framför dem skymtar ett bord med stenar och någon patronhylsa.
Plutonchefen sergeant Andreas Zetterberg visar gruppcheferna hur han tänker lösa uppgiften. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Tre soldater på väg in i betongbyggnad. Klotter på väggen.
Stadiga byggnader ger gott skydd. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Grupp av soldater förflyttar sig mot en byggnad.
Förflyttning in bland husen. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Två soldater i knästående ställning siktar med sina vapen, en tredje soldat är på väg ut genom en fönsteröppning på ett hus.
Grupperna understöder när man drar sig tillbaka. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten

Hemvärnets insatskompanier har två krigsförbandsövningar årligen. I år tränar man strid i bebyggelse. Uppgifterna är främst skydd och bevakning. Det man behöver skydda återfinns ofta numera i byggnader eller inne i samhällen.

Staden Hagen ligger på Skaraborgs regementes övningsområde utanför Skövde. Det är ett samhälle utan innevånare, en träningsanläggning för militära enheter. Denna soliga septemberlördag finns enheter från Värmlands hemvärnsbataljon här och utbildas på ett antal stationer. Vinden friskar på i den öppna terrängen och blåser tvärs igenom de fönsterlösa husen.

Uppehållande strid

I ett av momenten ska en pluton med tre grupper försvara tre byggnader under femton minuter, varefter man ska dra sig tillbaka. Husen skymmer sikten, och det är fullt med vinklar och vrår där en fiende kan gömma sig och komma ifrån. Dörrar, trappor och smala korridorer försvårar förflyttning.

Om man har en bra samtränad trupp kan man utnyttja situationen och istället få ett övertag. Idag är plutonen tillfälligt sammansatt, men det ska inte vara några bekymmer med det tycker Lars Svan-Hvit, en av soldaterna.

− Utbildningsnivån är numera så pass hög hos enskilda soldater så det funkar rätt bra numera efter förövning, berättar Lars.

Byggnaderna erbjuder skydd

Gruppcheferna placerar sina soldater i de olika byggnaderna enligt tidigare order. De håller sig borta från fönstren, en av kulsprutorna finns flera meter in i huset, vilket begränsar skottfält och sikt.

− Det är för att vi ska få bättre skydd, berättar skytten Martin Eneström. Vi syns inte alls härifrån, och det går snabbare att dra sig tillbaka. Vi ska försvara byggnaden mot fienden som förväntas komma norrifrån.

När fienden anfaller drar sig grupperna tillbaka samtidigt som de understöder varandra med eld enligt den ursprungliga planen. Övningsledaren samlar truppen för att gå igenom vad som skett.

Utvärdera och bli bättre

Man kommer fram till att plutonchefens ordergivning under förberedelserna ska ske på en skyddad plats så inte hela ledningen kan slås ut, och att enskilda soldater måste tänka på att inte röja sig när de går in i husen.
Plutonchefen får rådet att hålla lite på korten och vänta med eldöppnande för en av sina grupper tills man börjar dra sig tillbaka för att nå överraskning.

Så byter man chefer och gör om alltihop en gång till. Plutonchef denna gång är Andreas Zetterberg, som har varit plutonbefäl i två år.

− Det är lite klurigt. Man har en plan hur man ska lösa uppgiften, men det sker alltid saker som man inte trodde skulle ske, då får man tänka till, säger Anders. Lösningen, som övningsledningen säger, är att föröva, det är nyckeln till framgång.

Tidigare hade man inte radio inom plutonerna, något som försvårade sambandet när man började med stridsuppgifter inne i bebyggelsen, men numera har man ett väl fungerande gruppradiosystem.