Tränar inför insatsen i Afrika

Malistyrkan övar stridssjukvård

En soldat är skottskadad! ropar infartsposterna. Mycket snart kommer ett sjukvårdsteam springande och sätter igång med det första omhändertagandet. Redan inom några minuter är de på väg till förbandsplatsen med den skadade soldaten på en bår.

Operationsscen där flera personer i uniform står böjda över en patient.
Trauma-teamet arbetar snabbt och effektivt för att stabilisera patienten. Foto: Jonas Svensson/Försvarsmakten
Interiör från sjukvårdstält med patient liggande i mitten och tre ur vårdpersonalen i uniform runt om.
Patienten är färdigbehandlad, får smärtlindring och hålls varm i väntan på transport. Foto: Jonas Svensson/Försvarsmakten
Porträtt på man med skägg och kal hjässa. Gräs och träd i bakgrunden.
Chefsläkare Gunnar Kenne. Foto: Jonas Svensson/Försvarsmakten

Det är en mulen och höstkylig förmiddag djupt inne i de värmländska skogarna, närmare bestämt i det konfliktdrabbade landet Bedukstan, där den blivande svenska Malistyrkan satts in som en del i en större internationell fredsstyrka. Det är Försvarsmaktens årliga underrättelseövning Sleipner som är inramningen för förbandet. Uppgiften i övningen är densamma som den kommer att vara i Mali: Inhämta information med olika metoder, bearbeta den till underrättelser och delge den som beslutsunderlag. Det betyder ofta att förbandets spaningsdelar är långt från sin hemmabas. I Mali är den campen i Timbuktu och i övningen Villingsbergs läger utanför Karlskoga. Det betyder också att det måste finnas avancerad sjukvård långt fram, där soldaterna gör sitt jobb.
– Vi har en mycket bra sjukvårdskedja, säger chefsläkaren Gunnar Kenne. Vi har god förmåga att operera skadade både där soldaterna jobbar och på campen och vi kan intensivvårda patienter på campen.

Sjukvårdsförmågan han talar om består av flera olika delar. Dels en framskjuten kirurgisk förmåga som kan följa med nära spaningsgrupperna ute i det område förbandet ska verka i. Där finns en anestesiläkare, två kirurger, en operationssköterska, en anestesisköterska och två sjukvårdare och de har sin operationssal med sig. På campen i Timbuktu kommer det också att finnas en ambulans, ytterligare en rörlig traumagrupp med läkare, sköterska och sjukvårdare och ett operationslag med två kirurger, en anestesiläkare och sjuksköterskor med anestesi-, operations- och intensivvårdskompetens.
– Det är viktigt att vi har den här den här förmågan, för i Mali har vi inte tillgång till lika stora helikopterresurser som vi vant oss vid i Afghanistan, säger Gunnar Kenne.

Gedigen erfarenhet

Ute i övningsområdet har den skottskadade patienten burits in i sjukvårdstältet och lagts på operationsbordet och läkare och sjukvårdspersonalen jobbar intensivt med att stabilisera honom. De stoppar en stor blödning och ger honom smärtstillande samtidigt som de hela tiden pratar med honom och kontrollerar andning och cirkulation och ser till att han inte blir nedkyld. Efter ungefär en kvarts intensivt arbete är patienten klar för vidaretransport och därmed är också övningen slut för den här gången.
– Mali 01:s sjukvårdspersonal har en gedigen erfarenhet akutkirurgi och avancerat omhändertagande utanför sjukhus och många av dem har också erfarenhet från internationella insatser, inte minst Afghanistan, säger Gunnar Kenne. Han konstaterar också att det gäller för alla soldater i styrkan att komma ihåg att det andra benet i hälsovården är preventivmedicinen.
– Vi ska också undvika att bli sjuka. Till exempel i infektionssjukdomar och så länge vi gör som vi utbildat oss och använder den profylax vi har är risken att bli sjuk låg, säger han.