Samövning med Nederländska flottan – övningen ”Northern Archer”

”You are closing my unit, request you to identify yourself and state your intentions”.
Det sprakar till i radion men inget svar. Båten som just ropats upp svarar inte utan ökar farten och försvinner snabbt bakom en ö.

HMS Visby under Northern Archer
HMS Visby under Northern Archer
JAS från F7 deltar också i övningen. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
HMS Visby under Northern Archer
Johan Clevesjö styr närförsvaret från bryggan. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
HMS Visby under Northern Archer
HMS Visby är en av fem Visbykorvetter. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten

Från starten i måndags har sju stridsfartyg varav en ubåt från Nederländerna tillsammans med huvuddelen av Fjärde sjöstridsflottiljens fartyg genomfört många övningsmoment som bland annat har inneburit luftförsvarsövningar med Jas Gripen-plan och närförsvarsövningar med Amfibieregementet. 

­– Ökat samarbete mellan olika länder och förmågor föder förtroende och förståelse för varandra. Vi genomför gärna fler övningar med Nederländerna. Tillsammans kan vi arrangera övningar med många fartyg som stärker den svenska försvarsförmågan, säger Per Öhrstedt som är fartygschef ombord på HMS Visby.

”You are entring my security zone. Move away or I will open fire”. 
Båten är tillbaka igen och gör allt för att störa eskorten. Sjömännen på signalbryggan ombord på HMS Visby osäkrar sina automatkarbiner och siktar mot båten.

Varningsskott

”Avfyra varningsskott”, lyder ordern och kort därpå kramas avtryckaren åt och slutstycken slås fram och tillbaka. Rekylen fångas upp av axeln och patronen flyger rykande genom luften. Båten byter snabbt kurs och kör iväg ifrån stridsfartygen. Kort därpå kommer anropet på radion, ”why are you firing at me? I'm a fischerman trying to do my work” säger rösten på brokig engelska. Trovärdigheten är låg då båten ropats upp otaliga gånger och inte svarat. Fiske bedrivs inte framgångsrikt i mitten på ett eskortföretag av femton fartyg - avsikten är med hög sannorlikhet fientlig.

– Övningarna kan med små medel bli mycket verklighetstrogna. Många beslut måste fattas på kort tid och under hög press. Det gäller att ha koll på orderverk och all juridik kring hur vi får agera, säger Johan Clevesjö som leder HMS Visbys närförsvarsstyrka.

Fartygen från eskorten får nya direktiv och placerar ut sig för nästa moment. Båtarna som under den senaste tiden skapat oro och tvingat besättningarna på helspänn är borta. Den Nederländska ubåten är försvunnen och styrkan ska hitta den. Dags för nästa moment – ubåtsjakt.

På fredag avslutas övningen. Intensiteten har ökat på Östersjön med fler övningar och närvaro från flera länder.Samövningen har varit givande och utvecklar förmågan att hävda det svenska sjöterritoriet.