En ovanlig överfart för m/s Gotland

I slutet av sommaren konstaterade regeringen att säkerhetsläget i Sveriges närområde försämrats. Som en direkt följd sköt man till 100 miljoner kronor till Försvarsmakten för att framför allt öka övningsverksamheten. När Fjärde sjöstridsflottiljen tillsammans med andra delar av marinen och flygvapnet idag eskorterar trupp till Gotland är det en del av denna utökade verksamhet.

Stridsbåt 90 säkrar hamnen för m/s Gotland
Stridsbåt 90 säkrar hamnen för m/s Gotland
Stridsbåtar från Amfibieregementet säkrade hamninloppet Foto: Samuel Pardon/Försvarsmakten

I helgen genomförs en förbandsövning på och kring Gotland. För soldaterna som ska delta från Amfibieregementet sker transporten från fastlandet med den ordinarie färjan från Nynäshamn. Samtidigt passar marinen och flygvapnet på att öva eskort. Just idag klassas därför Gotlandsfärjan som ”High Valuable Unit”, en transport som behöver skyddas under sin överfart.

När färjan lämnar Nynäshamn vid lunchtid har redan ett omfattande arbete gjorts ute på Östersjön under morgonen. Spaning efter hot både på och under ytan har bedrivits av enheter ur Tredje sjöstridsflottiljen, och luftrummet kontrolleras av Gripen-plan från Ronneby. Dimman som länge låg tjock har lättat, och några solstrålar letar sig fram.

Den första biten ut från kajen ligger fyra mindre och lättmanövrerade stridsbåtar runt färjan. Längre ut väntar de två korvetterna från Berga, HMS Visby och HMS Sundsvall. De lägger sig framför respektive bakom trupptransporten och fungerar som närskydd under överfarten. Tillsammans med Jas Gripen-planen i luften har man en god överblick över ett stort område, och en god förmåga att försvara färjan mot eventuella hot. Just samarbetet med andra enheter, från Amfibieregementets stridsbåtar till F17:s stridsflyg, är övningens stora behållning tycker Per Lund vid flottiljstaben:

− Det är bra för oss att samverka, det ger oss möjlighet att bygga vidare på erfarenheter för att genomföra nationell verksamhet och lösa våra uppgifter i Östersjön.

Att det dessutom finns ett viktigt signalvärde i övningen håller han med om.

− Absolut, vi vill visa närvaro på och kring Gotland, säger Per Lund.

Väl i land kommer soldaterna från Amfibieregementet fortsätta övningen, bland annat med stridsskjutningar på Tofta skjutfält under lördagen. Samma dag håller också HMS Karlstad ”open ship” mellan kl. 10.00 och 14.00 i Visby hamn.