”Utmaningen att utbilda en ingenjör”

Förbandets tidvis tjänstgörande soldater (GSS/T), genomför med jämna mellanrum, antingen övning eller utbildning eller en kombination av de båda. Att kontinuerligt genomföra någon form av verksamhet tillsammans med förbandet är viktig för att bibehålla och utveckla kompetenser hos individerna. Det är lika viktigt ur ett förbandsperspektiv att ta emot soldaterna och få dem att fungera i förbandet.

Foto: 203.amfibieskyttekompaniet/Försvarsmakten
Foto: 203.amfibieskyttekompaniet/Försvarsmakten

Nyligen var det åter dags för tidvis tjänstgörande soldater att iklä sig den gröna uniformen, den här gången för att genomföra gruppchefsutbildning. Kompanichefen Marcus Appelgren berättar om utbildningen.

Det är en positiv utmananing att vara officer, den här veckan bestod utmaningen av att genomföra en gruppchefsutbildning med 16 gruppchefer tillhörande 203.e amfibieskyttekompaniet. Det var inte vilken samling soldater som helst, här återfanns ingenjörer, lärare och duktiga civila ledare av olika slag.

Flexibelt tankesätt, en styrka

Gruppchefsutbildningen var uppdelad i tre block, ledarskap, orderträning och stridsövningar.Tempot var mycket högt, gruppcheferna har tidigare varit tydliga med att de vill att det ska vara så. Kustjägarna och amfibiesoldaterna hade olika lång erfarenhet, några hade tio år och andra kortare. Trotts olika erfarenheter så märktes det tydligt att det fanns en röd tråd i förkunskaperna. Men visst fanns det utmaningar, hotbild, stridsteknik och tekniska system har förändrats, dessutom ändras utrustningen kontinuerligt. Den kanske största utmaningen för mina instruktörer är att lyckas synka ihop både individernas erfarenheter med den ständigt pågående utvecklingen.

Det var verkligen intressant att studera hur gruppcheferna löste sina uppgifter, deras styrka var inte att dem visste exakt hur skolboken sa att uppgifter skulle lösas, styrkan låg i att dem löste uppgifter med andra sätt att tänka och med andra tekniker än kontinuerligt anställda soldater. Soldaternas inställning och attityd till uppgifterna är egentligen som klippt och skuret för ett förband som andra amfibiebataljonen. Förbandet är framtaget att uppträda autonomt och att lösa uppgifter på ett flexibelt sätt, men det ställer givetvis höga krav på mina officerare att utbildningen är så bra den bara kan bli, det är ju inte varje dag man utbildar en civilingenjör, vilket kan vara en utmaning i sig.

Efter utbildningen var gruppcheferna tydliga med sin feedback, ”bra upplägg på teori och praktik, riktigt bra landstingsövningar, var inte rädda för att höja tempot, sänk inte kraven”. Gruppchefernas feedback nedtecknades av instruktörerna som sparas och inarbetas till nästkommande gruppchefsutbildning.