Marinens Radio, alltid i skarp tjänst

Nu pågår övningen Northern Coasts slutfas men för sambandstjänsten är det ingen skillnad på skarp tjänst eller övning. Dessutom har man tagit tillfället i akt för att avprova ny teknik för e-posttrafik.

Jonas von Mentzer, fanjunkare vid Marinens Radio och sammanhållande för den svenska sambandsplaneringen under Northern Coasts
Jonas von Mentzer, fanjunkare vid Marinens Radio och sammanhållande för den svenska sambandsplaneringen under Northern Coasts
Jonas von Mentzer, fanjunkare vid Marinens Radio är sammanhållande för den svenska sambandsplaneringen under övningen. Foto: Andreas Åbom/Försvarsmakten

Efter inledande konferenser i Åbo är nu övning Northern Coast i full gång. Den inledande veckan genomfördes med planerade övningsmoment inom en mängd olika tjänstegrenar såsom strid mot luftmål och ubåtsjakt. Efter en kortare återhämtningsfas har övningen nu övergått i en operativ fas där deltagande enheter prövas i realtid.

För Marinens Radio, MaRa, och sambandstjänstens del är det ingen skillnad på övning eller skarp verksamhet. Signalmeddelanden korsar luften, fram och tillbaka, via satellit och radio mellan olika ledningsnivåer. Ordrar och orienteringar, rapporter och framställan distribueras löpande oavsett tid på dygnet.
Via Marinens Radio förmedlas flera hundra olika signalmeddelanden av olika karaktär och prioritet varje dygn.

– Det är inspirerande att hantera den internationella radiotrafiken parallellt med den nationella, med olika system och med internationella motparter, säger Frank Holmberg.

Nytt för övningen i år är att Nato önskar avprova en metodik för krypterad e-posttrafik via radio och att detta görs med hjälp av den svenska marinen.

– De svenska enheterna som deltar kan faktiskt ses som katalysatorer för denna metodutveckling inom Nato, säger Jonas von Mentzer, fanjunkare vid Marinens Radio och sammanhållande för den svenska sambandsplaneringen.