Positivt att kamma noll

En dryg veckas sökande i brofjorden på västkusten är över. Inga minor från de båda världskrigen hittades, något som i sig är mycket positivt. Värdefull övningstid för besättningarna i det salta vattnet med en ofta stark ström, blev resultatet.

Navigeringsofficer Åsa Marmbäck kontrollerar att inga båtar kör över kabeln till undervattensfarkosten Foto: HMS Ulvön/Försvarsmakten
Undervattenfarkosten på väg ner i vattnet för att titta på något intressant eko. Foto: HMS Ulvön/Försvarsmakten
HMS Ulvön är ett minröjningsfartyg av Kosterklass. Foto: 3.helikopterskvadronen/Försvarsmakten

Ulvön hann knappt komma in i sitt tilldelade område innan sonaren var på väg ut, förberedelserna för sökningen var redan gjorda. När sonaren är på väg ut vet man att sökningen efter intressanta undervattensekon har startat. Ett intressant eko är något som ser ut som en mina på sonarbilden när det presenteras på skärmarna i stridsledningscentralen. När ett eko dyker upp på sonarbilden klassificeras det enligt olika kriterier, där bland annat höjd och bredd på ekot mäts. Detta för att utvärdera om det är en misstänkt mina, när detta är gjort bestämmer undervattenstridsofficeren om ekot skall identifieras med undervattensfarkosten.

- Under övningens gång har många dykningar med undervattensfarkosten gjorts och både stenar samt annat metallskrot har identifierats. När identifieringen av objekt genomförts sparas informationen för att underlätta för framtida operationer i samma område, säger Björn Fransson som är andre stridsledningsofficer ombord. Vid dyk med farkost i sommartrafiken är det viktigt att hålla utkik så att båtar inte kör över kabeln till farkosten, då finns risk att kabeln skadas eller slits av.

Inga minor i området

Fartygen har sökt igenom ett betydligt större område än man trodde i förväg. Inga minor har däremot hittats under sökningarna i den gamla mineringen. Örlogskapten Ola Sahlin är chef för 33.minröjningsdivisionen och är den som lett sökningen.

- Efter kriget tog man tydligen upp samtliga minor och deras ankare i detta område. Det känns bra att ha genomsökt en av Sveriges viktigaste importhamnar och veta hur det ser ut på botten.

Efter ombaseringen hem väntar en välförtjänt ledighet för besättningen innan det är dags att kasta loss inför nästa stora äventyr, denna gång blir det internationell övning i Finland, Northern Coasts 2014.