Imponerande insats

Drygt tvåhundra personer från Försvarsmakten har varit på plats under bekämpningen av branden utanför Sala. Ytterligare flera hundra har varit inblandade i underhåll vid respektive regemente för att serva både soldater och fordon. Ställföreträdande insatschefen amiral Anders Grenstad åkte dit för att med egna ögon se verkningarna efter branden och tacka sin personal för den värdefulla insats de gjort.

Bilder från branden i Sala. Amiral Grenstad besökte brandhärden och personalen som arbetat med släckningsarbetet. 
Här ser man tydligt hur hårt elden har gått längs med vägarna.
Bilder från branden i Sala. Amiral Grenstad besökte brandhärden och personalen som arbetat med släckningsarbetet. 
Här ser man tydligt hur hårt elden har gått längs med vägarna.
Marken är svart och trädens rötter är sönderbrända och faller därför lätt. Foto: Johan Lundgren/ Försvarsmakten
Bilder från branden i Sala. Amiral Grenstad besökte brandhärden och personalen som arbetat med släckningsarbetet.
Anders Grenstad ser ut över det enorma område som drabbats av branden. Foto: Jesper Tengroth/ Försvarsmakten
Bilder från branden i Sala. Amiral Grenstad besökte brandhärden och personalen som arbetat med släckningsarbetet.
Johan Mattson menar att kängorna varit det främsta logistikproblemet Foto: Johan Lundgren/ Försvarsmakten

– Jag är imponerad. Inte bara av den fantastiska arbetsinsatsen, utan även över att det kommer ut mat och kängor till alla som kämpar i skogen, sa Anders Grenstad.
Just kängor har det varit strykande åtgång på. Marken har på många håll varit glödhet och det har smält soldaternas sulor.
– Det har kanske varit det största logistikproblemet, men nu är det löst för vi har ett eget kängförråd här, berättar Johan Mattson från Ledningsregementet.

Än är inte faran över

Hemvärnsförbanden har haft många viktiga uppgifter, en har varit att dra slang åt räddningstjänsten. Över 80 mil slang har hemvärnssoldaterna dragit runtom och inne i brandområdet. De har också hjälpt till att skapa brandgator. Nu handlar mycket av arbetet om att röja träd och gräva för att komma åt glödhärdar som pyr under markytan. För än är faran långt ifrån över, eldhärdar kan blossa upp och många träd har avbrända rötter och kan falla för minsta lilla vindpust.
– Det återstår mycket arbete än. Se till att vara rädda om er, sa Anders Grenstad bland annat till R3-gruppen (räddning, röjning, reparation) från F 21 som haft som uppgift att skydda världsarvet Engelsbergs bruk.
En ur R3-styrkan replikerade då att det i början kändes precis som på övning, och det måste ju betyda att vi övar på rätt saker.

8 miljoner liter vatten

Från luften, i en av helikopterflottiljens Helikopter 16 (Black Hawk) kunde amiralen se över det enorma område som elden ödelagt. Försvarsmaktens helikoptrar har flugit totalt över 300 timmar i samband med branden.
– Vi har släppt drygt 8 miljoner liter vatten med Helikopter 10 och närmare 150 stycken av vår personal har varit engagerade. Från personalen längst ut i förrådet i Luleå, Linköping, Ronneby, Västerås och Ramnäs, berättar en stolt Ulf Landgren, chef på Helikopterbataljonen.