Specialister soldatutbildas för Hemvärnet

Hundförare, sjukvårdare och fordonsförare. Det är några exempel på specialister som behövs inom Hemvärnet. En fjärdedel av personalen är specialister och de är viktiga för att Hemvärnet ska kunna operera självständigt.

Kenneth Eriksson förevisar grunder i skjutning med pistol. Foto: Lars-Eric Sundin/ Försvarsmakten
Camilla Formunt har skjutit sin första serie med pistol. Foto: Lars-Eric Sundin/ Försvarsmakten
Grunder i vapentjänst. Foto: Lars-Eric Sundin/ Försvarsmakten
Biträdande instruktörerna Patrick Johansson och William Skoog. Foto: Lars-Eric Sundin/ Försvarsmakten
Genomgång av säkerhetsbestämmelser. Foto: Lars-Eric Sundin/ Försvarsmakten
Efter skjutpasset ska pistolerna rengöras och visiteras. Foto: Lars-Eric Sundin/ Försvarsmakten

Dagens hemvärn är avsett att i hög grad operera självständigt och ha egna resurser. Därför behövs inte bara skyttesoldater utan också ett stort antal specialistbefattningar. Sådana befattningar kan vara hundförare, fordonsförare, motorcykelordonnanser, signalister eller sjukvårdare, för att bara nämna några.
Specialisterna rekryteras och utbildas i de frivilliga försvarsorganisationerna varefter de knyts med avtal till ett hemvärnsförband. Dessa specialister behöver inte genomgå tremånaders grundläggande militärutbildning som vanliga soldater, men de måste tillgodogöra sig en hel del militära färdigheter ändå. De måste veta hur man klär sig och uppträder i uniform, hur man skyddar sig och använder sitt personliga vapen. Vidare måste man kunna använda sjukvårdsmateriel, kunna släcka en brand och skydda sig mot kemiska stridsmedel. Det får dem lära sig under grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) som är två veckor lång.

Nya erfarenheter

Jennifer Retsmar från Norrtälje tillhör Försvarsutbildarna, som är en av de frivilliga försvarsorganisationerna som anordnar utbildningar.
- Jag är här för jag kom inte in på tremånaders soldatutbildning. Jag hittade det här av en slump på internet, sökte och nu är jag här, berättar hon.
Jennifer har aldrig tidigare varit i kontakt med det militära, och det är mycket nytt och spännande. Och ibland är det också fysiskt jobbigt men hon tycker om att träna och utmana sig själv.
- Vi har krupit och fått utbildning i sjukvård, CBRN, och nu vapentjänst. Jag har aldrig hållit i ett vapen förut, berättar hon.

Livet på luckan

Det är inte bara rent praktisk militärkunskap man måste lära sig under utbildningen. Många på kursen har aldrig tidigare bott med andra på en förläggning, passat tider med rätt utrustning och gjort allt det andra som tidigare generationer av värnpliktiga bekantat sig med. Och det är också en erfarenhet.
- Man får lära sig mycket nytt. Kompisarna är kanon, det känns som om man känt alla i flera år. Maten är bra också, bättre än den jag lagar hemma. Där blir det mest panpizza och nudlar, skrattar Jennifer.

Chefsbesök

Stefan Hallén är chef för frivilligavdelningen i högkvarterets produktionsledning. Han besökte Villingsberg under kursen och var nöjd med det han såg. När försvarets organisation krymper är frivillig personal med specialkunskaper mycket värdefullt.