Marinens nya hjälmdykare

Marinen har sedan den 16 juni, sex nya hjälm- och våtklockedykare till förfogande för ubåtsräddningssystemet.

Marinens nya hjälmdykare. Foto: Andreas Sannerman/Försvarsmakten
Marinens nya hjälmdykare. Foto: Andreas Sannerman/Försvarsmakten
Marinens nya hjälmdykare. Foto: Andreas Sannerman/Försvarsmakten
Marinens nya hjälmdykare. Foto: Andreas Sannerman/Försvarsmakten

Dykarna Björn Gullander, Första ubåtsflottiljen ,Andreas Sannerman, Första ubåtsflottiljen, Adam Linder, Första ubåtsflottiljen, Michael Frode, Första ubåtsflottiljen, Johan Appelqvist, Första ubåtsflottiljen samt Peder Hermansson, Fjärde sjöstridsflottiljen, har under totalt tio veckor genomgått dykkurserna Hjälm 30 meter, Hjälm 50 meter samt Våtklocka 60 meter. Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum vid Sjöstridsskolan har varit sammanhållande för hela utbildningen och genomförare av de båda första delkurserna H30/H50 och HMS Belos har genomfört utbildningen på VK60.

Dykarna har under kursen genomgått utbildning i tunga undervattensarbeten som till exempel bergborrmaskin, skärning, svetsning, hydraulverktyg, gjutning, bärgning, snickeri, inspektion och undervattensfoto. Beroende på de djup som kursen omfattar så har dykarna fått praktisera både direktuppstigning och etappuppstigning samt ytdekompression. De har dykt med hjälmdyksystem SLT 60 (demandstyrt) och ”kopparhjälm” (friflödes) på H30/50 samt med bandmask Kirby Morgan i våtklockesystemet.

Den totala tiden under vatten har varit mellan 26 och 29 timmar och de har varit förutom på dykeri och navalmedicinskt centrum i Karlskrona även i Skredsvik och på HMS Belos, både till kaj och till sjöss.