Försvarsmakten som arbetsgivare

Varför väljer ungdomar att söka anställning i Försvarsmakten och vad är det som lockar killar och tjejer att genomföra en ofta ganska fysiskt och psykiskt tuff utbildning? Vad finns det för karriärvägar, om det finns några över huvudtaget? Hur är Försvarsmakten som arbetsgivare för ungdomar?

Arbetsmarknadsministern var imponerad över alla möjligheter som det idag finns till olika anställningsformer Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Att öva är viktigt för personalen Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Karin Enström uppfattade personalen som mycket engagerade i sina uppgifter Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Frågorna var många när Försvarsministern Karin Enström och arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson under några timmar besökte Amfibieregementet. Fokus för besöket var att ministrarna skulle få en uppfattning om hur Försvarsmakten uppfattas som ungdomsarbetsgivare. Fokus på frågorna var därför kring rekrytering, anställningsformer, utbildning, utrustning, karriärsvägar, boende och en hel del annat som berörde det dagliga arbetet som anställd soldat. De som bäst kunde besvara frågorna var självklart soldater och yngre officerare.

Öppen och ärlig dialog

Besöket inleddes med en lunch där ministrarna och förbandets personal, hade öppenhjärtiga diskussioner om det mesta som berörde personalens dagliga arbete. Bostadsproblematiken var bland annat något som soldaterna tog upp. Att skaffa bostad i en storregion som Stockholm eller Göteborg, är både svårt men framförallt väldigt dyrt. Det var dock positivt att det hade byggts bostäder i Västerhaninge där flera av de anställda bodde. Andra ämnen som var viktiga för personalen, var möjligheten till att kunna genomföra övningar och insatser av olika slag.

Diskussioner om att genomföra övningar, fortsatte när soldaterna visade och berättade om den pågående verksamheten. Vid tillfället pågick en centraliserad utbildning inom olika funktioner, såsom till exempel sambands-och vapenutbildning.

Stolt att vara soldat

Arbetsmarknadsministern berättade att hon hade fått en bra uppfattning om hur vardagen kunde se ut för den personalen hon träffade, både vad gällde möjligheter med arbetet, men också vissa utmaningar. Att det fanns så många olika karriärsvägar inom Försvarsmakten var för henne positiv information. Försvarsministern poängterade samtidigt vikten av att det ska vara lätt att ta sig in och ut ur Försvarsmakten, det vill säga den möjlighet som finns i dag att skifta arbetsgivare från Försvarsmakten till en civil och tvärtom.

Elisabeth Svantesson uppfattade också att soldaterna var väldigt fokuserade på att lösa uppgifter här och nu och bekymrade sig inte så mycket över framtiden. I stort var de nöjda med både den utbildning de hade fått och de uppgifter de löste. Det hon slogs mest av var den positiva stämning och stolthet som hon uppfattade hos personalen.

Utöver ministrarna deltog personal ur Försvarsmaktsledningen och Haninge kommun vid besöket.