Chefer utbildas vid Markstridsskolan

Kompanichef, bataljonschef och stabsmedlem. Yrken som ställer höga krav på ledarskap, erfarenhet och skicklighet. För att komma dit krävs inte bara många år inom Försvarsmakten utan också utbildning, och fram till midsommar är det precis det som genomförs vid Markstridsskolan i Skövde.

Major Andreas Jonsson hälsar eleverna välkomna till Markstridsskolan och går igenom utbildningsupplägget för de kommande månaderna. Foto: Caroline Segerdahl

Kurserna som nu inleds vid Markstridsskolan är till del en fortsättning på den nivåhöjande utbildning som pågått sedan årsskiftet, där blivande kaptener fått en gemensam grund att stå på genom att läsa taktik, krigsvetenskap, ledarkskap och engelska.  Det som nu startar är påbyggnadskurser som är inriktade mot de specifika befattningarna kompanichef, bataljonschef och bataljonsstabsmedlem. Eleverna som går dem har lång erfarenhet från chefspositioner inom olika områden och genom att gå de här kurserna förbereder man sig för nästa steg i yrkesutvecklingen.

— Syftet är i stort att man ska få en insikt i hur man som chef leder den här typen av organisationer som en helhet, säger kurschefen Andreas Jonsson. Som bataljons- eller kompanichef har man till exempel många olika kompetenser inom sin organisation, vilket innebär att man måste förstå hur helheten ska fungera för att kunna vara en bra chef och ledare. När de kommer hit till Markstridsskolan är det vårt jobb att se till att de utvecklas i den här rollen och kan ta det ansvar som det innebär på ett bra sätt.

Samarbete med Norge

Totalt har bataljonschefskursen och bataljonsstabsmedlemskurse 18 elever, alla från olika förband runt om i Sverige. Kompanichefskursen genomförs i samarbete med Norge, vilket innebär att det bland de totalt 21 eleverna finns sju norrmän.

Den stora vinsten i utbildningen kommer av att man skapar en miljö där eleverna tillsammans får resonera kring bland annat taktik och ledarskapsfrågor för att sedan praktiskt öva sina färdigheter inom den befattning man ska ha i framtiden.

— Utbildningen bygger mycket på att vi har så mycket erfarenhet på ett och samma ställe. Vi här på Markstridsskolan har lagt grunden, men det är elevernas bakgrund, kunskaper och det som de själva tillför i form av diskussioner och reflektioner som gör det lilla extra när det kommer till kvaliteten på utbildningen. Genom att vi har personer med erfarenhet från olika områden, och dessutom från olika nationer, kan de tillsammans lära sig mycket av varandra, säger Andreas Jonsson.