Tekniska framsteg med bandvagn 410

Den nya bandvagnen modell 410 är på väg att införas i Försvarsmakten. På FMTS i Halmstad hålls just nu den första tekniska utbildningen på det nya systemet. Kursen har fokus på konstruktion och funktion.
– Jag är jättenöjd med kursen och jag har lärt mig mycket, berättar Albin Henriksson, 1:e sergeant på Första tekniska bataljon i Eksjö.

Innan dagens övningar hade de fyra bandvagnarna förberetts med olika fel som eleverna skulle hitta och åtgärda. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
De nya vagnarna är fulla av ny teknik, vilket kan göra det svårt för teknikerna att hitta rätt bland alla sladdar. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Kurschef Leif Holmberg kan svara på alla frågor som gäller bandvagnar. Foto: Christian lövgren/Försvarsmakten
Mikael Thörnäs letar efter ett fel i elsystemet. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

Leif Holmberg på FMTS har erfarenhet sedan 1970-talet av just bandvagnar, och håller i utbildningen.
– Jag skulle kunna prata om bandvagnar i tre veckor men det skulle antagligen bli för stort reportage då, säger Leif Holmberg med glimten i ögat.

Men det märks att han har gedigen kunskap, och är mån om att eleverna här ska få så mycket som möjligt med sig när de åker tillbaka till sina respektive förband.

Dagens lektion går ut på att lära eleverna felsöka ett konstruerat elfel, samt att de ska lära sig söka på rätt sätt i elschemat. Mikael Thörnäs, kapten på I 19 och Albin Henriksson, står och diskuterar lutandes över två pärmar vid en av de fyra vagnarna i maskinhallen. Mikael Thörnäs har erfarenhet av bandvagnar sedan tidigare, men medger att svårigheter ändå dyker upp nu, trots att de båda har goda grundkunskaper. Båda är överens om att bandvagn 410 har ny, bra teknik och att den nya standarden på elschemat gör det lättförståeligt. Mikael Thörnäs gör en enkel jämförelse:
– Om man jämför bandvagn 410 och pansarbandvagn 302, är det som en ny Volvo V70 och en gammal Volvo 240.

Tar sig fram överallt

På utbildningen går åtta elever från fyra olika förband, P 4, Ing 2, Ledningsregementet och I 19. Bandvagn 410 har fått många nya fördelar jämfört med föregångaren. Bland annat har den utrustats med minskydd och kommunikationsnoder som ska kunna koppla ihop vagnarna med kompaniledningen.

Bandvagn 410 är konstruerad att klara av det mesta ute i fält och kan komma upp i en hastighet av 65 kilometer i timmen. Dessutom klarar den av en lutning på 35 grader i sidled, samt 31 grader i uppförs-/nerförsbackar, vilket är imponerande då vagnen väger 16 ton. Lastkapaciteten är på tre ton, vilket är mer än vad de tidigare modellerna klarat av. Den har ett lågt marktryck, endast lite mer än en fältutrustad soldat, vilket gör att vagnen med enkelhet kan köra ovanpå snön utan att sjunka ner. Det finns fyra olika varianter på vagnarna, vilka är trupp-, sjuk-, lednings-, och logistikvagn. På den senaste kan man även koppla på ett flak som även kan ta en container. Bandvagn 410 kan också simma, dock bara i cirka fyra kilometer i timmen. Frågan är vad den inte kan göra?

– Flyga går ju inte. Om man inte har hjälp av en helikopter såklart, säger Leif Holmberg.