Soldaterinran

I måndags kväll hölls en soldaterinran med korum i Kungliga Amiralitetskyrkan för vårens GMU-elever i Karlskrona som nu kommit knappt halvvägs in i sin utbildning.

GMU-elever under soldaterinranceremonin där de hälsas välkomna till Försvarsmakten men också blir påminda om sina skyldigheter och möjligheter. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

Soldaterinran  är en ceremoni där nyinryckta soldater och sjömän dels blir välkomnade till Försvarsmakten och
delst blir erinrade, eller påminda om det förtroende de har fått liksom  de förpliktelser som det medför att tillhöra Försvarsmakten.

Amiralitetspredikant Birgitta Åman ledde korumet med en betraktelse och ställföretradande skolchef Per-Ola Johansson talade till eleverna och läste även upp den soldaterinran som kom till redan under 1500-talet:

Erinran, Förordning (2010:589)

”Du har nu påbörjat din militära utbildning och är en del av Försvarsmakten. Jag erinrar dig om vad detta innebär. Det svenska försvaret garanterar Sveriges oberoende och fred. Det ska värna vår demokrati, vår självständighet och vår frihet att själva utforma vår rättsordning och vår kultur. Genom att hjälpa andra länder och deras medborgare bidrar vi till fred, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i vår omvärld. Samtidigt främjar vi vår egen säkerhet.
Du tillhör nu Försvarsmaktens personal och du utgör därmed del av dess viktigaste resurs. Det är på oss som Försvarsmaktens förmåga slutligen beror. Om vi blir angripna ska vi och övriga invånare tillsammans och med våra gemensamma krafter med alla medel försvara vårt land och vår frihet. När vi tjänstgör utomlands är vi representanter för Sverige med det ansvar som detta innebär. Vi ska alltid göra de värderingar som vi är satta att försvara.

Som soldat och sjöman i Försvarsmakten är du utvald att försvara vårt land och att tjäna freden. Situationer kan uppstå då det är på dig allting hänger. Att du har tillgodogjort dig din utbildning och har förmåga och vilja att utföra dina uppgifter är avgörande. Du ska ta ansvar för ditt handlande och vara ett föredöme för andra. Inom Försvarsmakten kommer du alltid att vara del av en grupp. Gruppens styrka är avgörande för vår förmåga att utföra de uppgifter som åligger oss. Du ska främja sammanhållning och god anda och vara ett stöd för dina kamrater. Kränkande behandling ska alltid motverkas och respekten för de mänskliga rättigheterna upprätthållas. Din insats är viktig och den behövs för Sverige. Jag välkomnar dig till Försvarsmakten.”

 

 I samband med ceremonin fanns Marinens musikkår på plats och framförde ett antal stycken.