Säkrade misstänkt byggnad

Den mekaniserade bataljonens anfall pågick enligt förutsättningen i den omedelbara närheten. Strax innan hade ett av pansarskyttekompanierna tagit området. När byggnaderna säkrades upptäcktes att både sprängämnen och ammunition som glömts eller lämnats av motståndaren. Några dunkar med okänt innehåll som gav en klart misstänkt lukt i huset gjorde att en enhet ur första CBRN-kompaniet kallades till platsen.

Enheten samövade på Kusträsk läger utanför Boden. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Den tunga rekognoseringsgruppen tillhandahöll den mätutrustning som var nödvändig för att kontrollera miljön i den misstänkta byggnaden. I den utrustningen ingår dock inte den vattenkokare som också syns på bilden. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
En eldledningsvagn svepte förbi under förberedelseskedet för insatsen. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Insatsen planerades i anslutning till patrullens fordon. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Det misstänkta huset till höger. Bortom den vänstra byggnaden, i skydd, fanns enhetens utgångsläge. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Två soldater gick in i huset för att kartlägga objektet och skapa underlag för hur insatsen skulle lösas. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Ett dragskåp? Och varför då? Varför har man lagt plast på golvet? Det fanns många frågor att ställa sig i detta hus. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Totalt fokus och metodiskt tillvägagångssätt skapar säkerhet. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

CBRN-enheten består underVintersol av en tung rekognoseringsgrupp och en ammunitionsröjningsgrupp (EOD-grupp). Trots trängseln och farorna, enligt förutsättningen, i den omedelbara omgivningen hade de hittat en skyddad plats från det misstänkta huset, ovanför i vind och ändå med rimlig närhet. Noggrannhet i allt...

– En sådan här situation är exakt lika för våra två grupper, sade Robert Eriksson vid ammunitionsröjningsgruppen. Det är bara det att vi måste föra ihop kompetenserna och utrustningen från rekognoseringsgruppen i form av mätinstrument av olika slag. Till det kommer den personliga skyddsutrusningen, fortsatte Robert.

Efter en första kontroll av den misstänkta byggnaden beslutades att göra "skyddsmask på" och komplettera utrustningen med stöd av den tunga rekognoseringsgruppen. Chefen beordrade fram det som behövdes och snart kunde ett stridspar med en soldat ur varje grupp gå in i den misstänkta byggnaden och konstatera att där inte fanns farliga ämnen i luften. Samtidigt svepte en eldledningsvagn förbi. Något som fick personalen att titta upp och även hålla medvetenheten uppe om det som rörde sig i närområdet.

Noggrannhet i allt

Nu vidtog en närmare studie av husets innehåll under kontinuerlig kontakt med personalen vid fordonen. En ammunitionsröjare i arbete kan nog sägas ge ordet "metodisk" ett ansikte. Fullständig koncentration med metodiskt genomsök, metodisk dokumentation och metodisk försiktighet. Detta ledde till en kartläggning av objektet inför den fortsatta insatsen samtidigt som material som bedömdes ha underrättelsevärde fördes från platsen. Därefter gjordes en plan för fortsättningen där grupperna bestämde sig för att söka igenom huset rum för rum och inte lämna något åt slumpen. Ett arbete som kräver både tid och tålamod.

Karta