Kändisar i Nato

Swedint är bäst i klassen

Hårt slit och en vilja att ständigt förbättra verksamheten har gett utdelning. Nyligen blev Swedint på Livgardet ackrediterade av Nato, vilket är en slags kvalitetsstämpel på det arbete som utförs. Och kvalitetsstämpeln är sällsynt, förutom Swedint är det endast tre utbildningscentrum i världen som hittills motsvarar de högt ställda Natokraven.

Swedint har fått godkänt. I förra veckan kom beviset som syns bakom Lena Persson Herlitz och Jerker Svensson. Foto: Annika Gustafsson/Försvarsmakten

Swedint är det första utbildningscentrum från ett partnerland till Nato som får utmärkelsen. Ytterligare tre andra utbildningscentrum från Natoländer har fått kvalitetsstämpeln, som infördes 2013.

- Jag är mycket nöjd med att ha uppnått målsättningen att kvalitetssäkra utbildningsprocessen på Swedint i ett så tidigt skede. Ackrediteringen medför ett stort ansvar att fortsätta utveckla Swedints kursverksamhet i syfte att leva upp till våra elevers höga förväntningar, säger överste Lena Persson Herlitz, chef för Swedint.

I december genomförde Nato sin granskning av Swedint för att undersöka om de uppfyller kraven på kvalité i utbildningen. Som första utbildningscentrum klarade de kontrollen utan att få en enda bakläxa på ändringar som måste genomföras för att få godkänt.  Överstelöjtnant Jerker Svensson, studierektor på Swedint, är en av dem som har varit drivande i det väl genomförda förarbetet.

- Vi har gått igenom hela vår verksamhet. Alla styrdokument är kontrollerade och vi har översatt en del dokumentation till engelska. Det har varit ett intensivt arbete för att ha alla papper och hela verksamheten beredd på en grundlig revision säger Jerker Svensson.

- Det är nyttigt för alla organisationer att kritiskt granska sin verksamhet och Natorevisionen har verkligen höjt kvalitetsnivån på det vi gör och har befäst Swedints goda varumärke, tillägger Lena Persson Herlitz.

Ackrediteringen har även ökat Swedints anseende på annat sätt.  Jerker Svensson har blivit tillfrågad att föreläsa på Natoskolan i Oberammergau i Tyskland. Swedint har även märkt en ökad förfrågan från andra länder och från chefer som vill skicka sina anställda på utbildning på Swedint.

- Vi har blivit lite kändisar i Natos utbildningssystem, säger Jerker Svensson.

Totalt finns ett hundratals utbildningscentrum i världen och under året kan ytterligare fyra av dem erhålla ackrediteringen av Nato. Swedint behåller ackrediteringen i sex år, sedan görs en omprövning.

- Det känns mycket bra att min engagerade personal har fått ett kvitto på att vi lever upp till Swedints vision att vara världsledande inom området multinationell och integrerad stabsutbildning med ett tydligt genderperspektiv, säger Lena Persson Herlitz.