Sommar- och vinterkurser

En kurs hos Försvarsmakten ger en unik inblick i livet som soldat och förutsättningar att utvecklas som individ och i grupp. Inte minst ger kurserna spännande upplevelser och minnen för livet.

Kurs i Karlskrona för ungdomar. Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten
Vinterutbildning för ungdomar. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Sommarkurser

För de ungdomar som vill få en inblick i det militära livet erbjuder Försvarsmakten kurser om 1-2 veckor vid flera förband under skolornas sommarlov. Kurserna är avgiftsfria och deltagarna bor och äter gratis. Det enda du betalar är resan till och från förbandet.

Du måste vara minst 15 år och högst 19 år gammal när kursen startar. Du måste vara frisk, ha god kondition och kunna simma 200 meter. Du behöver inte vara svensk medborgare.

Innehållet i kurserna varierar beroende på förband, men alla ger grundläggande information om Försvarsmakten och om vilka karriärvägar som står till buds där. Utanför klassrummet kan deltagarna få lära sig klassisk militär exercis, sjukvård, förläggning i fält, skjutövningar, överlevnadskunskap och gott om fysisk aktivitet. Normalt görs även besök på andra förband.

De flesta sommarkurser genomförs genom ett samarbete mellan en frivillig försvarsorganisation och ett förband. Alla dessa går att läsa mer om på frivilligutbildning.se

Vinterkurser

Att vara aktiv i vintermiljö ställer betydligt högre krav på kläder, vapen, ammunition, fordon, och annan materiel. Ungdomar som har gått en av Försvarsmaktens vinter- eller höstkurser kan under en vecka få prova på vilka utmaningar det innebär att hålla stridsberedskap i snö och kyla.

Kursen ges vid flera olika förband under skolornas sportlov i februari och mars. Precis som med sommarkurserna gäller att deltagarna måste ha fyllt 15 år innan kursen börjar, vara folkbokförda i Sverige och vara vid god hälsa. Kursen är gratis, och Försvarsmakten står för mat och boende under kursen.

Under kursen får deltagarna uppleva skidtolkning efter bandvagn, skidmarscher och hur man organiserar en tältförläggning i snö. Om väder och snötillgång tillåter erbjuder vissa förband även förläggning i bivack.

Deltagare får också lära sig hur man bäst håller värmen i fält och hur man tar hand om köldskador.