För skolor och ungdomar

I ungdomsverksamheten får ungdomar en möjlighet att bli en del av en gemenskap och få en meningsfull fritidssysselsättning. Samtidigt får de chans till personlig utveckling och en inblick i Försvarsmakten.

Försvarsmaktens vinterenhet startades 1999 och har sedan dess varit en viktig resurs för Försvarsmaktens möte med ungdomar. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten

Ungdomsverksamhet av olika slag har funnits sedan början av 1900-talet. Både Försvarsmakten och de frivilliga försvarsorganisationerna bedriver verksamhet för ungdomar i åldrarna 15 till 20 år.

Verksamheterna omfattar allt från prova-på-kurser, sommar- och vinterkurser till olika kurser som bedrivs under hela året. Prova-på omfattar exempelvis sommarlägret på I19 där ungdomar får möjlighet att marschera, tälta och lära sig mer om Försvarsmakten. Vinterkurserna innehåller exempelvis aktiviteter som att tolka på skidor efter fordon, tältning i snö och förebyggande av köldskador.

De kurser som bedrivs har olika inriktningar, exempelvis grunderna i militärtjänst, hund, teknik, flyg, sjömanskap och motor. Utbildningarna sker ofta i flera steg.

Den kursverksamhet som handlar om grunderna i militärtjänst är densamma oavsett om den drivs av en frivillig försvarsorganisation eller av Försvarsmakten.

För de som genomför löpande ungdomsutbildning genomförs varje år en central ungdomstävling vid Hemvärnets stridsskola.

För mer information om kurser, antagning med mera se nedanstående länkar:

Frivilligförbundens ungdomsverksamhet

Hemvärnets ungdomsverksamhet

För skolor

Försvarsmakten samarbetar med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för information om totalförsvaret och samhällets skydd vid kriser och krig.

På webbplatsen Säkerhetspolitik.se finns fakta om de olika delarna av det svenska systemet för att hantera kriser.

Säkerhetspolitik.se är en lärande kunskapswebb som främst vänder sig till elever och lärare i gymnasieskolan, men som till olika delar kan passa så väl högstadieelever som universitetsstudenter.

Till Säkerhetspolitik.se

Är du lärare och vill att vi kommer till din skola och berättar om Försvarsmaktens roll och uppgifter? Kontakta närmaste förband