Sjötransportplutonen

Ett arbete i sjötransportplutonen innebär ofta varierande dagar där uppgifter sträcker sig från att bogsera ett fartyg till att agera som en snabbt inkommande fiendebåt mot övande sjöstridskrafter.

Bunkring utan laddningsomgång (BULO) av basskyddskompaniets båtar från Ekipagekompaniets lätta trossbåt 670.
Bunkring utan laddningsomgång (BULO) av basskyddskompaniets båtar från Ekipagekompaniets lätta trossbåt 670.
Bunkring utan laddningsomgång (BULO) av basskyddskompaniets båtar från Ekipagekompaniets lätta trossbåt 670. Foto: Försvarsmakten
Vinschövning mot helikopter 10 med en av Ekipagekompaniets stridsbåtar.
Vinschövning mot helikopter 10 med en av Ekipagekompaniets stridsbåtar. Foto: Försvarsmakten

Ekipagekompaniet består av två sjötransportplutoner med utgångsgruppering i Karlskrona och Berga. Plutonerna löser en mängd uppgifter inom ramen för stöd till marinens fartyg och enheter.

 

Verksamheten vid Sjötransportplutonen syftar till att ge service till marina förband vad avser ekipagetjänst:

 

 • Sjötransporter av personal och materiel, stöd vid övningsverksamhet och stöd vid sjöarbeten. Plutonen sköter till vardags alla sjötransporter åt marinen inom Karlskrona basområde och har även denna uppgift under marinens övnings- och insatsverksamhet.

 • Målgång och målbogsering. Plutonens enheter går i olika målbanor med fartyg/båtar inomskärs och utomskärs som radarmål för följning eller så dras sjömål utomskärs som fartygsförbanden kan skjuta på.

 • Bogsering, vilket innefattar förflyttning (förhalning) av fartyg inom varvs- och örlogshamnsområdet och bogsering av fartyg genom istäcket under vintern.

 • Sjöarbeten, exempelvis utläggning och eller hemtagning av prickar och bojar med mera.

 • Isbrytning i leder och runt fartyg och kajer för att underlätta marinens rörelsefrihet.

 • FIAC. Enheterna uppträder offensivt med snabbgående enheter mot fartyg under gång. Detta för att öva deras närskydd.

 • Torpedbärgning av skjutna torpeder från såväl ytstridsfartyg som ubåtar och helikoptrar.

 • Prov och försök. Våra fartyg och båtar agerar plattformar vid olika prov och försök.

 

Sedan 2013 har plutonen i Karlskrona som uppgift att bistå Helikopterflottiljen vid övning av vinschning av ytbärgare mellan helikopter och båt.


Flertalet av skroven i plutonen har inte någon fast besättning. Tjänstgöring i plutonen innebär alltså hanterande av ett flertal olika båttyper med olika framdrivningssystem såsom vattenjet och propeller, ofta under en och samma dag.

Fakta Marinbasen
 • Förkortning: MarinB
 • Ort: Karlskrona (huvudsäte)
 • Personal: 800
Så har vi räknat