Swenex 19 Logistikförsörjning Galt Basskyddssoldat Marinbasen

Basskyddskompaniet

Basskyddskompaniet är ett av Marinbasens insatsförband. Kompaniet ansvarar för skydd och bevakning av marina stridskrafter i och utanför våra...

Marinbasens logistikkompani under övning

Logistikkompaniet

Det marina logistikkompaniet uppdrag är att logistikförsörja alla marina förband. Tillsammans med Ekipage- och Basskyddskompanierna levererar marina...

Förhalning (bogsering) av HMS Stockholm genom istäcket.

Ekipagekompaniet

Ekipaget har en lång historia och bildades, kort efter att Karlskrona grundades som örlogsstad, som ett stöd till Örlogsvarvet 1682. Förbandet har...

Övningen Swenex från sjöövervakningscentralen.

Sjöinformationskompaniet

En av Försvarsmaktens huvuduppgifter är territoriell integritet. Sjöinformationskompaniet är en viktig del i övervakningen av vårt sjöterritorium. Man...