Miljöredovisningar

Försvarsmakten ger årligen ut en miljöredovisning där den miljöverksamhet som genomförts under det gångna året redovisas. Försvarsmaktens miljöarbete är en viktig del av värdegrunden, att visa öppenhet, resultat och ansvar.