”Det är en oerhört speciell vänskap – med alla”

Lars-Göran Nyholm är initiativtagare till den 44 mil långa Fredbaskermarschen mellan Ystad och Göteborg. Marschen är ett sätt för deltagarna att visa sitt stöd för Sveriges veteraner. Lars-Göran Nyholm vet av egen erfarenhet att omgivningens stöd är viktigt för den som kommer tillbaka efter en internationell insats.

Lars-Göran Nyholm. Foto: Sveriges veteranförbund Fredsbaskrarna

Lars-Göran Nyholm åkte på sin första internationella insats 1990, ett par år efter att han hade gjort värnplikten. Han fick en tjänst som plutonsjukvårdare på FN-insatsen i Libanon. Han gillade vardagen i campen utanför byn Jwayya och minns särskilt kamratskapen.

– Jag kände att vi gjorde ett bra jobb, det var viktigt. Och vi hade ett ofantligt stort förtroende för varandra. Var en kollega i knipa så hjälpte man den kollegan. Så var det bara.

Lars-Göran Nyholm fick smak för livet på insats. Under de följande två åren efter att han kommit hem fick han tjänster i ytterligare två internationella insatser, den första i Saudiarabien, den andra i Libanon. Lars-Göran Nyholm fann att han trivdes bättre med att tjänstgöra i internationella fredsuppdrag än att vara hemma i Sverige. Och när han väl kom hem blev omställningen tuff.

– Det var mycket svårare att leva civilt. På mission lever man så nära varandra och ingen backar, oavsett vad som ska göras. När jag kom hem efter att ha bott så tight blev jag ensam.

Genom veteranförbundet Fredsbaskrarna kom Lars-Göran Nyholm så småningom i kontakt med andra veteraner som varit med om samma omställning från det militära till det civila livet. I Fredsbaskrarna finns en stark kamratskap, berättar Lars-Göran Nyholm.

– Man har alltid något att prata om, oavsett ålder och oavsett om man känner varandra sedan tidigare. Oerhört speciellt är det.

– Inom denna krets kan man berätta saker för sina kamrater som andra inte förstår. Saker som man måste ha varit på mission för att förstå.

Efter många års engagemang i Fredsbaskrarna ville Lars-Göran Nyholm ge något tillbaka till sina kollegor. Det väckte idén om Fredsbaskermarschen. Marschen skedde under drygt två veckor i juli 2013 mellan Ystad och Hindås utanför Göteborg och den blev ett sätt att uppmärksamma och hedra veteraner. Längs vägen samlade deltagarna in pengar genom att sälja Gula bandet, en symbol som är en säljs till förmån för Sveriges veteraner och svensk personal i utlandstjänst.

För Lars-Göran Nyholm, som själv gick hela sträckan, var det en speciell upplevelse att träffa så många kollegor, gamla som unga, från olika delar av landet.

– Det är en oerhört speciell vänskap – med alla, säger Lars-Göran Nyholm.