Aktuellt från Försvarsmakten

Försvarsmakten övar mycket och på många ställen. Det är vårt sätt att hela tiden utveckla och stärka vår förmåga, så att vi klarar att upprätthålla den militära beredskap som regering och riksdag har beslutat om.

Vi har också ständigt pågående internationella engagemang i form av insatser av olika slag. 

Det händer med andra ord mycket inom myndigheten som är värt att berätta om för allmänheten. Därför publicerar vi här löpande artiklar och notiser som ger dig uppdaterad information om det senaste inom Försvarsmakten. 

Losskastning för Baltops
Losskastning för Baltops 9 juni 201918:46

Tidigt på söndagsmorgonen började de första fartygen lämna Marinbasen i Kiel. Där hade de sista mötena inför den stora multinationella övningen Baltops genomförts och nu väntar tolv dygns övningar i...

Tillsammans i Östersjön
Tillsammans i Östersjön 7 juni 201916:54

I ett strålande sommarväder kastade korvetterna HMS Nyköping och HMS Karlstad loss för att sätta kurs mot Kiel och övningen Baltops. Sverige har deltagit i denna övning i mer än 20 år och förutom...

Marinens betydelse i århundraden
Marinens betydelse i århundraden 7 juni 201912:30

Året var 1522, det rådde krig i Sverige och adelsmannen Gustav Vasa som hade valts till svensk riksföreståndare ledde motståndet mot den danska unionskungen Kristian II. För att kunna besegra Danmark,...

Starkare nationellt försvar genom internationellt samarbete
Starkare nationellt försvar genom internationellt samarbete 6 juni 201922:33

Amfibieregementet har övat tillsammans med Nylands brigad i den finska skärgården. Tillsammans utgör förbanden den svensk-finska amfibiestyrkan som i framtiden ska kunna försvara den svenska eller...

Reservofficersexamen dubbelt upp
Reservofficersexamen dubbelt upp 5 juni 201917:26

För första gången utnämndes både nya officerare och specialistofficerare i reserven vid ett gemensamt examenstillfälle vid Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) idag. Både en ettårig...

Kadetter drillas i att lämna sin komfortzon
Kadetter drillas i att lämna sin komfortzon 5 juni 201912:54

Under maj månad genomgick Karlbergs mark-, amfibie- och pilotkadetter FJS (Fallskärmsjägarskolan) fallskärmsutbildning. Utbildningen, som pågår under två veckor, har varit en stående tradition sedan...

Han blir ny chef för Artilleriregementet
Han blir ny chef för Artilleriregementet 4 juni 201912:24

Den tredje juni fick Artilleriregementet i Boden en ny chef när överste Magnus Ståhl tog över befälet efter överste Jonas Lotsne. Chefsbytet markerades vid en överlämningsceremoni under...

När nio blev tio
När nio blev tio 3 juni 201914:53

Vid solnedgången den 2 juni skrev överstelöjtnanterna Magnus Frykvall och Dan Hagman under ett dokument – och i samma stund övergick befälet från Mali 09 till Mali 10.

Så firades veterandagen i Göteborg
Så firades veterandagen i Göteborg 3 juni 201912:59

Göteborgs stad arrangerade en ceremoni för att hedra de kvinnor och män som gjort insatser för fred och säkerhet i världen på veterandagen den 29 maj. Arrangemanget genomfördes gemensamt med...

Besöksrekord under Regementets dag på Revingehed
Publikrekord när det militära och civila försvaret visade upp sig i Skåne 31 maj 201916:08

Tillsammans med delar av Totalförsvaret bjöd Södra skånska regementet in allmänheten till en spännande dag på Revingehed där både det civila och militära försvaret visades upp.

Hjältarna hyllades vid veterandagen
Hjältarna hyllades vid veterandagen 29 maj 201919:46

På onsdagen 29 maj firades veterandagen vid Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm. Veteraner, anhöriga och allmänhet hade samlats för att ta del av utställningar, uppvisningar och en...

Västra militärregionen har övat totalförsvar med sju myndigheter
Västra militärregionen har övat totalförsvar med sju myndigheter 29 maj 201915:26

Under två intensiva dagar har staben vid Västra militärregionen övat totalförsvar tillsammans med sju myndigheter. Totalförsvar är all den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig och...

Afghanistanstyrkan hedrar våra veteraner
Afghanistanstyrkan hedrar våra veteraner 29 maj 201908:31

Redan klockan 06.15 var afghanistanstyrkan på plats för att högtidlighålla veterandagen (UN Peacekeepers Day), vid minnesmonumentet på den multinationella Camp Marmal i Afghanistan.

Fortsatt finskt-svenskt samarbete
Fortsatt finskt-svenskt samarbete 28 maj 201914:13

Inom ramen för det finsk-svenska samarbetet deltar just Artilleriregementet i övning Nax, Nordic Artillery Exercise, i Finland. Syftet med övningen är att samöva den indirekta bekämpningen dels mellan...

Samövning för säkrare sjöfart
Samövning för en säkrare sjöfart 28 maj 201908:33

Om du hamnar i nöd på land är det främst samhällets olika resurser som rycker ut för att göra en insats, men till havs är det allas ansvar. Enligt sjölagen är alla som befinner sig i närheten skyldiga...