Aktuellt från Försvarsmakten

Listan visar Försvarsmaktens nyhetsflöde i kronologisk ordning, senast överst. På sidan finns också en listning av de senaste notiserna från olika delar av webbplatsen.

ÖB: Beskedet är smärtsamt och sorgset 25 mars 201911:18

I natt kom beskedet att en soldat omkommit i samband med en olycka under övningen Northern Wind. Beskedet är smärtsamt och sorgset. Mina tankar går till den omkomna soldatens familj och vänner och...

Dödsolycka under övning Northern Wind
Dödsolycka under övning Northern Wind 25 mars 201904:53

Klockan 00.55 natten mot måndagen den 25 mars inträffade en allvarlig olycka under övning Northern Wind i östra Norrbotten. En person har bekräftats avliden efter att ha blivit påkörd av ett...

Soldaterna som lyst med sin frånvaro
Soldaterna som lyst med sin frånvaro 24 mars 201919:07

Titta noga. Här är soldaterna som inte synts till under hela övningen. Med beröm godkänt alltså.

Finskt-svenskt samarbete ger komplex övning
Finskt-svenskt samarbete ger komplex övning 24 mars 201918:48

Rovaniemi, Finland. Finsk snö, finsk vind och finsk kyla. Och finsk kraft. Allt i tätt samarbete med den svenska styrkan i Flygvapenövning 2019. På Rovaniemi flygbas i Finland baserar det...

Snabbt och rörligt eller steget före
Snabbt och rörligt eller steget före 23 mars 201921:21

Striderna mellan de två brigaderna pågår för fullt under övning Northern Wind. En brigads alla ingående enheter är viktiga för att systemet ska fungera effektivt. En av dessa enheter är artilleriet...

I en familj hjälper man varandra
I en familj hjälper man varandra 23 mars 201916:59

Ett flexibelt flygvapen ger ökad effekt. Därför är ett syfte med Flygvapenövning 19 att olika förband ska integreras och stödja varandra. Vid flygbasen i Vidsel samarbetar personal från Såtenäs,...

Militär själavård under övning
Militär själavård under övning 23 mars 201914:04

För personalen vid flygbasen i Vidsel fanns det under fredagen möjlighet att närvara vid ett korum som genomfördes av fältprästen. Ett korum går att beskriva som en militär gudstjänst och är ett av...

Marin väpnad strid 23 mars 201912:00

Sverige har en lång kust med en djup skärgård som ska skyddas och försvaras, en uppgift som marinen ska lösa i fred, kris eller krig. För att ha kontroll på läget på och över havet långt före en...

Starkare tillsammans
Starkare tillsammans 23 mars 201909:49

På högsta ledningsnivå känner den svenska och den finska försvarsmakten varandra väl. Samtidigt som banden växer sig allt starkare även på soldatnivå. Northern Wind 2019 är ett steg i rätt riktning...

Gemensam utbildningsinsats stärker fredsarbetet
Gemensam utbildningsinsats stärker fredsarbetet 22 mars 201912:59

Ett mobilt träningsteam (Mobile Training Team, MTT) med nio officerare från Sverige och Finland är på plats i Timbuktu för att utbilda andra nationers styrkor som ingår i FN:s insats Minusma....

Från andra brigaden till Afrika
Från andra brigaden till Afrika 22 mars 201910:46

Den 1 april tillträder andra brigadens förra chef överste Lennart Widerström sin nya tjänst som ställföreträdande chef i Minusmas sektor väst i Mali.

Första flygvapenövningen för nya Flygstaben
Första flygvapenövningen för nya Flygstaben 22 mars 201908:50

Den 1 januari 2019 etablerade sig den nya Flygstaben i Uppsala. Nu stundar den första Flygvapenövningen för den nya försvarsgrensstaben.

Samtidigt - havet övervakas även från land
Samtidigt - havet övervakas även från land 21 mars 201918:12

Att marina enheter övervakar vårt territorialvatten till sjöss är en del. En annan del är den sjöövervakning som sker från land, på Sjöinfokompaniet, jämt, alltid och utan uppehåll, både på ytan och...

Där amfibiekåren finns, har en motståndare svårt att vistas
Där amfibiekåren finns, har en motståndare svårt att vistas 21 mars 201914:50

Under cirka elva dagar har den marina beredskapsövningen pågått på västkusten. En övning som syftar till att den svenska marinen ska bli bättre på att säkra den sjöfart som vi i Sverige är beroende av...

Östersjösamarbete firar tio år
Östersjösamarbete firar tio år 21 mars 201914:15

Vid varje givet tillfälle rör sig mellan 2 000 och 4 000 fartyg på Östersjön. Detta innanhav är en livsviktig artär för mer än tio miljoner människor i dess strandstater. Det har varit en ödesfråga i...