Aktuellt från Försvarsmakten

Försvarsmakten övar mycket och på många ställen. Det är vårt sätt att hela tiden utveckla och stärka vår förmåga, så att vi klarar att upprätthålla den militära beredskap som regering och riksdag har beslutat om.

Vi har också ständigt pågående internationella engagemang i form av insatser av olika slag. 

Det händer med andra ord mycket inom myndigheten som är värt att berätta om för allmänheten. Därför publicerar vi här löpande artiklar och notiser som ger dig uppdaterad information om det senaste inom Försvarsmakten. 

Hållbar utveckling i fokus på internationell konferens
Hållbar utveckling i fokus på internationell konferens 14 maj 201916:12

Nu inleds den internationella konferensen European Conference of Defence and the Environment (ECDE) på Försvarshögskolan i Stockholm. Den riktar sig framför allt till expertis, beslutsfattare,...

Försvarsmaktens specialförband övar terrorbekämpning med polisen
Försvarsmaktens specialförband övar terrorbekämpning med polisen 14 maj 201914:01

Försvarsmaktens specialförband deltog för en kort tid sedan med polisen i en gemensam övning mot terror, övning Svea. Övningen är en del av polisens arbete med att hantera storskalig terrorism.

Försvarsberedningens rapport klar 14 maj 201910:16

Regeringen har tillsatt en försvarsberedning som under två år tagit fram ett försvarspolitiskt underlag inför ett nytt försvarsbeslut. Försvarsberedningens rapport är i dag inlämnad till regeringen.

Reppluton fixar de flesta felen
Reppluton fixar de flesta felen 13 maj 201918:53

Teknisk utrustning och kvalificerade materielsystem har en förmåga att gå sönder. Särskilt i situationer då det inte är önskvärt att komponenter eller system fallerar. Det är då luftvärnsbataljonens...

Snart examen för blivande yrkesofficer Andreas
Snart examen för blivande yrkesofficer Andreas 10 maj 201918:54

När Luftvärnsregementet genomför slutövningen för årets kull värnpliktiga rekryter är det inte bara rekryterna som ska upp till bevis om sina nyvunna kunskaper som luftvärnssoldat. Även den blivande...

Snart dags för överlämning till nytt förband i Afghanistan
Snart dags för överlämning till nästa förband i Afghanistan 10 maj 201913:32

Sedan november förra året har fortsättningsstyrka 36, FS 36 med Göta ingenjörregemente, Ing 2, som ansvarigt uppsättande förband verkat i Afghanistan.

Minsökning i norra Öresund
Minsökning i norra Öresund 9 maj 201916:11

Sju svenska och två finska minröjningsfartyg söker för närvarande i norra Öresund, öster om den danska ön Anholt. Uppmärksamheten är riktad mot de närmare hundra minor som fälldes av brittiska...

Fokus på framtiden när Våreld 19 startar
Fokus på framtiden när Våreld 19 startar 9 maj 201915:19

Tolv förband och drygt 3 000 personer med stridsvagnar, stridsfordon, pansarterrängbilar, lastbilar, bandvagnar och helikoptrar. Framtidens chefer i fokus under första delen och det sammanhållna...

Uppdrag slutfört för sektorchef Andersson
Uppdrag slutfört för sektorchef Andersson 9 maj 201913:33

Sveriges engagemang i FN:s fredsinsats i Mali sträcker sig flera år tillbaka på olika instanser. Brigadgeneral Stefan Andersson, tillsammans med sin multinationella stab, har nu varit befälhavare och...

Sinaisoldaterna hyllas
Sinaisoldaterna hyllas 9 maj 201909:53

I år är det 40 år sedan mandatet för United Nations Emergency Force II i Mellanöstern upphörde. Sammanlagt hann fler än 6 300 svenska soldater tjänstgöra under åren 1973 fram till april 1980 då...

Viktigaste övningsveckan inledd för luftvärnets rekryter
Viktigaste övningsveckan inledd för luftvärnets rekryter 8 maj 201918:23

Stabsassistenten Linnea Billqvist tittar fokuserat på en datorskärm. Uppgiften är att följa den pågående striden mellan den svenska brigaden och en landstigen fiende öster om Uppsala och samtidigt...

Rekar för storstrid i södra Sverige
Rekar för storstrid i södra Sverige 8 maj 201916:21

Med övningsmoment över hela Sverige kommer Aurora 20 bli större, längre och mer omfattande än föregångaren Aurora 17. Just nu genomförs rekognosering i Blekinge och Skåne inför nästa års stora övning.

Första stora stabsövningen  för blivande stabsläkare
Första stora stabsövningen för blivande stabsläkare 8 maj 201913:21

Inom Försvarsmakten är militärt utbildade läkare en bristvara. Men, utbildning pågår och inom kort kommer distriktsläkaren Johan Nord från Boden att ingå i en artilleribataljon med befattning som...

Bataljonstaberna tog två steg framåt med Brigstri 19
Bataljonstaberna tog två steg framåt med Brigstri 19 7 maj 201911:14

15 arméförband med 500 soldater från Norrbottens regemente (I 19) i norr till Södra skånska regementet (P7) i söder deltog i årets upplaga av Brigstri – Markstridsskolans årligen återkommande...

På västlig kurs
På västlig kurs 6 maj 201916:06

Idag kastade sju minröjningsfartyg och ett stödfartyg loss från Stockholm och Karlskrona för att under nio dygn genomföra minröjning på västkusten. Dessutom deltar två finska minröjningsfartyg som ett...