Aktuellt från Försvarsmakten

Försvarsmakten övar mycket och på många ställen. Det är vårt sätt att hela tiden utveckla och stärka vår förmåga, så att vi klarar att upprätthålla den militära beredskap som regering och riksdag har beslutat om.

Vi har också ständigt pågående internationella engagemang i form av insatser av olika slag.

Det händer med andra ord mycket inom myndigheten som är värt att berätta om för allmänheten. Därför publicerar vi här löpande artiklar och notiser som ger dig uppdaterad information om det senaste inom Försvarsmakten. 

Samarbete under Detonator 22
Historisk ammunition stärker internationell ammunitionsröjningsförmåga 26 oktober 202208:46

Detonator är en återkommande ammunitions- och minröjningsövning i Cekule, Lettland. Under två veckor är det lettiska nationalgardet värd för denna internationella övning där fler än 100 soldater från...

Avsevärd lönesatsning på prioriterade personalgrupper
Avsevärd lönesatsning på prioriterade personalgrupper 24 oktober 202213:23

Väsentliga lönesatsningar görs nu för gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS) samt flygförare. Det står klart efter en överenskommelse mellan Försvarsmakten och fackliga parter.

Beredskapskontroll - fällning av sjöminor utanför Ystad hamn
Beredskapskontroll – fällning av sjöminor utanför Ystad hamn 20 oktober 202213:59

I mitten av oktober beordrade Försvarsmaktens insatschef en oanmäld beredskapskontroll av sina marina förband. Beredskapskontroller är insatschefens verktyg för att inspektera underställda chefers...

Ukrainare i Storbritannien
Svenska officerare utbildar ukrainska rekryter 20 oktober 202213:13

Svenska instruktörer utbildar för närvarande ukrainska rekryter i Storbritannien. De svenska officerarna är på plats som en del av det utbildningsstöd som beslutats av regeringen. Rekryterna från...

Lyckad övning på västkusten
Stena Danica bordades under Amf 4:s höstövning 20 oktober 202212:39

– Vid varje genomförd övning ska vi ha dragit lärdomar som gör oss ännu starkare och bättre rustade för att lösa vår uppgift, att försvara västkusten och Sverige, säger övningsledare Fredrik Hesselman...

Plutonchefen Sjöström i 71a bataljon går igenom marschvägen för dagens moment.
Rickard Johansson blir chef för Första divisionen 17 oktober 202215:35

Försvarsmakten växer och är i färd med att skapa en armédivision, något som Sverige inte haft under ett antal år. Överste Rickard Johansson har utsetts till chef för Första divisionen (1.divisionen) –...

Gruppbefälsutbildning på Ledningsregementet.
Värnpliktiga höjer betygen för utbildningen 14 oktober 202209:47

Färre skadade, färre kränkningar och ett högt helhetsomdöme. Det är några av resultaten av årets undersökning bland värnpliktiga utbildningsomgången 2021-22. Undersökningen ger sammantaget en positiv...

I början av oktobe 2022 r var Röjdykardivisionen i Karlskrona för att öva förbandet. Huvudsyftet var att träna på grundläggande förmågor som att söka efter och oskadliggöra minor i vattnet och på land.
Röjdykarna övade mycket mer än bara dykning i Karlskrona 13 oktober 202216:21

I början av oktober var Röjdykardivisionen i Karlskrona för att öva förbandet. Huvudsyftet var att träna på grundläggande förmågor som att söka efter och oskadliggöra minor i vattnet och på land. Men...

Två observatörer blickar ut över landskapet
Uppdrag: Militärobservatör på Golanhöjderna 13 oktober 202211:21

I Mellanöstern pågår FN:s äldsta uppdrag - Untso, vars uppgift är att övervaka vapenstilleståndet mellan Israel och Syrien, samt fredsavtalen mellan Israel, Egypten och Jordanien. Sverige bidrar med...

Baltic Striker 22
Svenska markförband ledde in brittiskt attackflyg 13 oktober 202211:21

Inom ramen för försvarssamarbetet Joint Expeditionary Force, JEF, genomfördes operationen Baltic Striker 22 över södra Östersjön och Ravlunda skjutfält. Målsättningen var att Södra militärregionen med...

Att lära känna varandra, bygga förtroende och tillit är viktiga förutsättningar för ett starkt
totalförsvar.
ÖB tar befälet i allvarligt läge 12 oktober 202221:42

I veckan samlade överbefälhavaren totalförsvarets högsta chefer för att diskutera det allvarliga säkerhetspolitiska läget och försvaret av Sverige. Det svenska Natomedlemskapets betydelse för...

Under två dagar har företrädare inom området fältförplägnad, dvs mat, dryck och hygien, samlats hos Sjöstridsskolan för att fördjupa sig inom ämnet.
Mat och dryck i fält, ständigt i utveckling 12 oktober 202209:01

Det finns inget som är så bra att det inte kan bli bättre. Så resonerar Försvarsmaktens medarbetare inom området förplägnad. Därför arrangeras årligen ett möte som rör fältförplägnad där både...

Året om och dygnet runt tittar vakande ögon efter avvikande saker ute till sjöss.
En varningsklocka till sjöss 10 oktober 202216:36

I vad som känns som ett osäkert omvärldsläge, kan du lita på att marinen har full koll. Dygnet runt, årets alla dagar övervakar Sjöinformationskompaniet läget i vårt närområde, så att vi kan leva i...

Fortifikationsprogrammets examen 2022 på Militärhögskolan Karlberg.
Examen för nya fortifikatörer till Försvarsmakten 10 oktober 202212:40

Efter ett års studier har eleverna på Fortifikationsprogrammet tillägnat sig mycket kunskaper om infraområdet och om anläggningsområdet och nu blir de en viktig kompetensresurs i Försvarsmakten.

Allvarlig olycka på Livgardet - uppdaterad måndag 10 oktober 7 oktober 202222:25

Namnet på den soldat som omkom i den tragiska olyckan på Livgardet i fredags är Emil Sand. Emil var en 25-årig korpral som arbetade på 132:a säkerhetskompani sjö med placering i Göteborg där han också...