Aktuellt från Försvarsmakten

Försvarsmakten övar mycket och på många ställen. Det är vårt sätt att hela tiden utveckla och stärka vår förmåga, så att vi klarar att upprätthålla den militära beredskap som regering och riksdag har beslutat om.

Vi har också ständigt pågående internationella engagemang i form av insatser av olika slag. 

Det händer med andra ord mycket inom myndigheten som är värt att berätta om för allmänheten. Därför publicerar vi här löpande artiklar och notiser som ger dig uppdaterad information om det senaste inom Försvarsmakten. 

Rekryterna redo för slutövning
Rekryterna redo för slutövning 23 april 202008:00

Med två dagars skarpskjutning har Skaraborgs regementes rekryter avslutat sin utbildnings näst sista övning. Tio dagar med fokus på att få ihop bataljonens delar inför slutövningen som startar om...

Värnpliktiga hjälper Folkhälsomyndigheten kartlägga covid-19
Värnpliktiga hjälper Folkhälsomyndigheten kartlägga covid-19 21 april 202014:22

Under denna vecka genomför Folkhälsomyndigheten en nationell mätning av förekomsten av covid-19. Försvarsmakten stödjer med inhämtning av prover.

PTS samråder med Must i tilldelningen av frekvenser för 5G 17 april 202018:05

Post- och telestyrelsen (PTS) bjuder i dag in till auktion av 5G-frekvenser. PTS ansvarar för tillståndsgivningen och ska i samråd med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen göra en förhandsprövning av...

Stridskrafter övade förmåga att lösa uppgifter tillsammans
Stridskrafter övade förmåga att lösa uppgifter tillsammans 17 april 202015:53

Ordern kommer. Två kompanier från Södra skånska regementet ska transportera sig till en angiven plats någonstans i Blekinge. Mat, ammunition och utrustning lastas och inom kort är förbandet på väg mot...

Nu bemannas våra tyngsta fältarbetsfordon
Nu bemannas våra tyngsta fältarbetsfordon 17 april 202014:55

För första gången utbildas värnpliktiga vid Göta ingenjörregemente, Ing 2, på två av förbandets tyngsta system, Ingenjörbandvagn 120 och Brobandvagn 120. – Det har varit en väldigt rolig utbildning...

Försvarsmakten lättar på restriktionerna för värnpliktigas hemresor
Försvarsmakten lättar på restriktionerna för värnpliktigas hemresor 17 april 202012:00

I slutet på mars beslutade Försvarsmakten att begränsa de värnpliktigas rörelsefrihet fram till den 17 april för att minska risken för smittspridning av covid-19. Det innebar hemreseförbud för...

Coronasmittade kan nu flygas med militärhelikopter
Coronasmittade kan nu flygas med militärhelikopter 17 april 202011:54

Klockan 20:37 på långfredagen landade en av Försvarsmaktens helikoptrar för första gången med en helt ny förmåga, att kunna flyga svårt sjuka coronasmittade patienter med civil intensivvårdsutrustning...

Militära ambulanser hjälper till i Norrbotten
Militära ambulanser hjälper till i Norrbotten 17 april 202008:28

Norrbottens flygflottilj, F 21, och Norrbottens regemente, I 19, trappar från och med nästa vecka upp stödet till sjukvården med bemannade ambulanser. Även Artilleriregementet, A 9, kommer att ha...

Problemlösning i pressade situationer
Problemlösning i pressade situationer 16 april 202013:36

Under tre månader har grundkurs IEDD (Improvised Explosive Device Disposal) pågått vid Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec i Eksjö. Kursen är en grundläggande kurs i röjning av...

Luftvärnets olympier i väntans tider
Luftvärnets olympier i väntans tider 16 april 202009:38

Hon lever ett liv i smärta samtidigt som hon är en av världens bästa skyttar. Anna Normann satsar på att representera Sverige vid olympiaden i Tokyo.

Näst sista steget för rekryterna
Näst sista steget för rekryterna 14 april 202017:40

Idag inleds den näst sista övningen för Skaraborgs regementes rekryter där de ska använda de färdigheter och kunskaper de lärt sig under det gångna året. Syftet med övningen är att samträna alla...

Företag stödjer Försvarsmakten med transporter
Företag stödjer Försvarsmakten med transporter 14 april 202014:09

Lastbilstillverkaren Scania stödjer Försvarsmakten med de mest prioriterade transporterna från myndighetens centrallager i Arboga. Fordonen står startklara i Södertälje och förarna är beredda att köra...

ÖB ger ut dagorder med anledning av den pågående pandemin
ÖB ger ut dagorder med anledning av den pågående pandemin 8 april 202019:25

Inför den stundande påsken och med anledning av den pågående pandemin skickade ÖB, general Micael Bydén under onsdagen ut en dagorder till Försvarsmaktens soldater och sjömän, medarbetare och...

Stöd med skyddsutrustning till regioner i södra Sverige
Stöd med skyddsutrustning till regioner i södra Sverige 8 april 202014:25

Under föregående helg levererade Försvarsmakten över 100 lastpallar med skyddsmask 90 och C-vätskeskydd till Region Jönköping, Kronoberg och Skåne.

Bandet knyts
Bandet knyts 7 april 202015:56

Den grundläggande militärutbildningen har de bakom sig och nu genomför de sina respektive befattningsutbildningar. De flygbassäkerhetsrekryter som ska bli hundförare har precis genomfört...