Aktuellt från Försvarsmakten

Försvarsmakten övar mycket och på många ställen. Det är vårt sätt att hela tiden utveckla och stärka vår förmåga, så att vi klarar att upprätthålla den militära beredskap som regering och riksdag har beslutat om.

Vi har också ständigt pågående internationella engagemang i form av insatser av olika slag. 

Det händer med andra ord mycket inom myndigheten som är värt att berätta om för allmänheten. Därför publicerar vi här löpande artiklar och notiser som ger dig uppdaterad information om det senaste inom Försvarsmakten. 

Samövning för säkrare sjöfart
Samövning för en säkrare sjöfart 28 maj 201908:33

Om du hamnar i nöd på land är det främst samhällets olika resurser som rycker ut för att göra en insats, men till havs är det allas ansvar. Enligt sjölagen är alla som befinner sig i närheten skyldiga...

Hemvärnet – överallt och alltid
Hemvärnet – överallt och alltid 27 maj 201915:35

För första gången någonsin får Sveriges hemvärnssoldater möjlighet att under en dag bära uniform på jobbet, ett sätt att visa sitt engagemang i Försvarsmakten för arbetskamraterna och allmänheten....

Examen för viktig växande specialistofficerskategori
Examen för viktig växande specialistofficerskategori 24 maj 201916:33

Idag tog 29 studerande vid den Högre specialistofficersutbildningen (HSOU) på Militärhögskolan Halmstad examen under högtidliga och festliga former. De nyblivna förvaltarna tillhör en relativt ny,...

Ännu bättre utbildning av nya officerare diskuterades
Ännu bättre utbildning av nya officerare diskuterades 24 maj 201913:28

Försvarsmakten är i stort behov av nya officerare. Och antalet studerande, som benämns kadetter, väntas öka framöver. Under de tre åren kadetten studerar är det högt tempo och mycket som ska läras,...

Våreld har stärkt arméförbanden
Våreld har stärkt arméförbanden 23 maj 201915:06

- Vi har tagit ytterligare ett steg i utvecklingen av arméns förmåga i fält. Våra förband har fått öva i större sammanhang och vi har nu lagt en bra grund för att kunna tillväxa, säger Bengt...

Samordning av indirekt eld i multinationell miljö
Samordning av indirekt eld i multinationell miljö 23 maj 201914:16

Strax över 2000 deltagare fördelat på 14 olika länder. Under övning Bold Quest 19.1 har de olika deltagande länderna getts möjlighet att verifiera teknik och metoder med fokus på interoperabilitet....

Övningen Bold Quest förstärker det finsk-svenska försvarssamarbetet
Övningen Bold Quest förstärker det finsk-svenska försvarssamarbetet 23 maj 201913:01

Det bilaterala försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige har fördjupats under de senaste åren. I övningen Bold Quest 19.1 ligger fokus på att utveckla, testa och demonstrera den tekniska och...

Swedec värd för Natos arbetsgrupp
Swedec värd för Natos arbetsgrupp 23 maj 201911:11

Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum har varit värd för Natos arbetsgrupp för standardisering inom ammunitionsröjning under fem dagar i maj.

Arctic Challenge Exercise 2019 är igång
Arctic Challenge Exercise 2019 är igång 23 maj 201901:48

I över en vecka har utländska förband funnits på plats i Luleå, Örland, Bodö, Rovaniemi, Jokkmokk, Hakkas och Gällivare för att genomföra de sista förberedelserna inför övningsstarten. Några minuter...

Tema luftförsvar
Tema luftförsvar 22 maj 201915:45

Man brukar säga att marinens ytstridsfartyg kan slåss i tre dimensioner; under ytan, på ytan och mot luftmål. Under fyra hektiska dagar i Hanöbukten låg fokus på den sistnämnda, luftförsvar. Även om...

Gemensamma operationer i fokus
Gemensamma operationer i fokus 22 maj 201914:39

Samverkan mellan samtliga försvarsgrenar är i fokus när ett trettiotal blivande förvaltare är i slutfasen av sin Högre specialistofficersutbildning (HSOU) vid Militärhögskolan Halmstad (MHS H). Den...

2019 års medaljörer utsedda
2019 års medaljörer utsedda 22 maj 201910:30

Överbefälhavare general Micael Bydén fattade den 8 april beslut om tilldelning av ett antal väl förtjänta krigsdekorationer och övriga utmärkelser. Medaljering kommer att ske under statsceremonin på...

Samarbete för stabilitet och miljö
Samarbete för stabilitet och miljö 22 maj 201909:34

Miljökonferensen European Conference of Defence and the Environment (ECDE) samlade i mitten av maj miljöexperter, forskare, beslutsfattare och försvarspersonal från 20 länder på Försvarshögskolan i...

Armén övar styrka och rörlighet
Armén övar styrka och rörlighet 22 maj 201908:07

En skyttegrupp har gömt sig en bit in i skogen och har uppsikt över viktig korsning. Mellan träden hörs ett ökande muller av stridsvagnar. Gruppchefen ger snabbt ut order att besätta eldställningar...

Totalförsvarsövning 2020 - planering pågår
Planering för Totalförsvarsövning 2020 21 maj 201915:35

För första gången på 30 år ska totalförsvaret övas. Nyligen var 200 personer från över 60 organisationer, näringsliv och myndigheter samlade för att planera övningen som nu börjar ta form.