Soldathemspriset lyfter det goda ledarskapet

Den som vinner Soldathemspriset är en ledare som representerar och värdesätter de mjuka värdena. Årets vinnare Filip Gärdström klev in genom Livgardets grindar som rekryt för tio år sedan. Nu har han tilldelats årets soldathemspris.

En soldat tar emot pris under ceremoni. I handen håller han en nalle och blommor.
En soldat tar emot pris under ceremoni. I handen håller han en nalle och blommor.
Under prisceremonin hölls det tal och årets vinnare furir Filip Gärdström fick även ta emot applåder, en medalj, blommor och en nalle som symboliserar de mjuka värdena soldathemspriset står för. Foto: Caitlin Qvist/Försvarsmakten
Två militärer syns i förgrunden under en prisceremoni. I bakgrunden står en militär och lyssnar. En av militärerna håller i blommor och en nalle.
Livgardets regementsförvaltare Henrik Lundin höll tal och och hyllade Filip Gärdströms insatser. I bakgrunden syns en av Filips förebilder och tidigare chef - Ali Al-Husseiny.  Foto: Caitlin Qvist/Försvarsmakten
Pristagaren filip omringad av representanter från Soldathemmet samt tre militärer. På bilden syns blommor och en nalle.
Från vänster: Soldathemmets ordförande Marianne Kjellberg, major Ali Al-Husseiny och kapten Erik Unogård som båda varit viktiga förebilder för Filip, ​präst Lisa Mobrand från Soldathemmets styrelse, kvällens hedersperson samt regementförvaltare Henrik Lundin. Foto: Caitlin Qvist/Försvarsmakten

För elfte gången har en vinnare av Soldathemspriset, som delas ut en gång om året, utsetts på Livgardet. Syftet med priset är att lyfta fram och främja det goda ledarskapet inom förbandet. Alla anställda och värnpliktiga på Livgardet kan vara med och nominera en vinnare. Precis som sina föregångare blev Filip Gärdström nominerad till priset för att han representerar de mjuka värden soldathemspriset står för, som att få andra att känna sig trygga och sedda i sina yrkesroller. Filip arbetar som instruktör och utbildar värnpliktiga på Livbataljon, en av Livgardets enheter. Filips plutonchef Marcus Puryer är helt enig med Filips värnpliktiga och ser den goda relationen Filip har till truppen 

– Han har dessutom en stark passion för utbildning, något som märks både i hans utbildningssätt och i relation till soldaterna. Dessutom är han duktig på det han gör. Han håller i avancerade utbildningsmoment med en hög nivå i samtliga delar. Det är kul att det genom priset blir synligt vilken uppskattad, bra och engagerad instruktör han är, säger Marcus Puryer. ​ 

KOM SOM EN LITEN CHOCK 

För Filip kom vinsten som en liten chock men han blev otroligt glad och överraskad. 

– Om jag får killgissa så tror jag det har att göra med mitt sätt att utbilda. Jag har varit med som soldat i snart tio år och sett både bra och dåliga ledaregenskaper. Det har gjort att jag har kunnat plocka sådant jag själv tycker utgör en bra ledare och chef och sedan kunnat applicera det i praktiken när jag utbildar värnpliktiga, säger Filip Gärdström.  

Filip tror att priset framför allt kan visa blivande värnpliktiga att eventuella fördomar om att alla instruktörer och chefer är hårda och stränga inte stämmer.  Under sina tio år har han mött på flertalet chefer och lyfter två stycken som haft positiv påverkan på honom. ​ 

– Erik Unogård och Ali Al-Husseiny är två chefer jag haft på Livgardet. De har gång på gång bevisat att bra chefer och ledare inte behöver vara stränga. Istället har de värdesatt sina soldater och vågat visa mjuka värden, säger Filip. ​ 

NOMINERA EN LEDARE 

Alla som arbetar på Livgardet kan nomineras till Soldathemspriset och alla anställda och värnpliktiga på förbandet kan nominera en chef eller ledare som pristagare. Nomineringstiden löper från 1 januari till 30 mars. Soldathemsföreståndaren sammanställer därefter nomineringarna och presenterar dem för Soldathemmets styrelse som fattar beslut om vem pristagaren ska bli, baserat på den motivering som lämnas.​​​